Fritidsgårdar ska stoppa näthat

Under våren har forskare vid Mittuniversitetet intervjuat ungdomar på fritidsgårdar i Sundsvall om deras erfarenheter av näthat.

En fråga från kommunens trygghetssamordnare Helen Otterström blev starten till forskaren Heléne Dahlqvists fokusgruppstudie på fritidsgårdar.

En fråga från kommunens trygghetssamordnare Helen Otterström blev starten till forskaren Heléne Dahlqvists fokusgruppstudie på fritidsgårdar. Foto: Fredrik Andersson

Sexuella trakasserier på nätet bland barn och unga är en tickande bomb. Enligt organisationen Friends har 18 procent av tjejerna och 6 procent av killarna i åldern 10-16 år varit utsatta det senaste året.
– Svenska ungdomar är värst i Europa på att skicka bilder med sexualiserat innehåll. Det driver på psykisk ohälsa, säger universitetslektor Heléne Dahlqvist.
Mindre känt är kanske att Mittuniversitetet, Miun, ligger långt framme inom forskning på området.

Ett verktyg för kartläggning

Professor Katja Gillander Gådin och fil. dr Heléne Dahlqvist har bland annat tagit fram ett nytt kartläggningsverktyg som organisationen Friends använder.
Målet är att kunna motverka sexuella trakasserier utifrån varje skolas specifika situation.
De båda forskarna är också ansvariga för en pågående fokusgruppsstudie på fritidsgårdar i Sundsvall. Studien sker inom ramen för ett samarbetsavtal mellan universitetet och Sundsvalls kommun.
– Syftet är att förstå vad som kan göras för att minska riskerna för att barn och ungdomar både kränks och kränker andra på sociala medier. Att ta fram metoder för att förebygga och åtgärda utifrån det som är relevant för ungdomarna. Inte med vuxenfokus, säger Heléne Dahlqvist.
Under våren har tre forskare intervjuat tio grupper av ungdomar på tre fritidsgårdar. Killarna och tjejerna, som är 12-16 år, har intervjuats uppdelade efter kön och ålder.
– Det tar lite tid men sedan är de flesta väldigt öppna med sina berättelser. Det känns skönt att få prata om det med en vuxen som inte ”får spel”, säger Heléne Dahlqvist, som betonar hur viktigt det är att inte skambelägga eller döma.
Vissa berättar att de blivit utsatta av så kallade groomers – vuxna som utger sig för att vara ungdomar. Men oftast handlar det om trakasserier från jämnåriga.
– Vuxna vet ofta för lite. Det behövs en medvetandehöjning både hos föräldrar och inte minst hos personal som arbetar med ungdomar. De är ju proffs, säger Heléne Dahlqvist.

Inga förbud

Hon tror inte på att förbjuda barn att använda appar som Snapchat. Däremot är hon inte främmande för tekniska lösningar där användare själv kan blockera meddelanden med vissa ord.
– Det är ett konkret sätt att minska risken att få vissa typer av meddelanden.
Men det är bara en av många insatser.
Initiativet till studien på fritidsgårdarna kommer från Helen Otterström, trygghetssamordnare på Sundsvalls kommun.
Hon hade pratat med fritidsgårdspersonal som upplevde att det som händer på nätet är ett växande problem.
– Jag kände att vi behövde fråga ungdomarna själva för att komma vidare, och vände mig till Miun för att få hjälp med frågorna. Att de sedan kunde göra hela studien är fantastiskt.
– Personalen på fritidsgårdarna har hjälpt oss väldigt bra att få ihop fokusgrupperna, det hade varit mycket svårare utan deras engagemang, konstaterar Heléne Dahlqvist.
Vad studien leder till konkret är för tidigt att säga.
– Vi räknar med att presentera ett resultat i september eller oktober, säger Heléne Dahlqvist.

FAKTA: Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Exempel på sexuella trakasserier kan vara att någon skickar meddelanden, skriver kommentarer eller sprider rykten som handlar om sex eller kroppen och som känns obehagliga för personen som utsätts.

 

Text: Olof Axelsson

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.