Henrik hjälper oss se bortom normen

Jämställdhet och icke-diskriminering är grunden för kommunens stora satsning på hbtq-certifiering.

HR-strategen Henrik Rinstad leder kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

HR-strategen Henrik Rinstad leder kommunens jämställdhets- och mångfaldsarbete. Foto: Therése Ny

– Nu söker vi fler verksamheter som vill gå utbildningen, säger HR-strategen Henrik Rinstad.
Kommunstyrelsen beslutade 2017 att finansiera hbtqcertifiering av ett 25-tal av kommunens enheter.
– Det är en del i vårt arbete med att motverka diskriminering av personal och medborgare, säger Henrik Rinstad, HR-strateg för jämställdhet och mångfald, som har ansvar för satsningen.
Kommunen har valt RFSL:s (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) utbildning, som anses vara den mest gedigna. Men Henrik Rinstad poängterar att det inte bara handlar om att bli mer inkluderande mot människor utifrån sexuell läggning, utan mot alla människor.
En av de verksamheter som nappat är Barn-elevhälsa och stödteam, som är kommunens stödenhet för förskolor och skolor.

Kunskap är viktigt

Chefen Annelie Haglund hade funderat på utbildningen länge, men tvekat på grund av kostnaden.
– När jag såg på inloggad att den här chansen fanns högg jag direkt. För oss är det extremt viktigt att ha god kunskap om frågor som gäller sexuell läggning, säger hon.
Den flera månader långa processen börjar med att deltagarna går en fyra halvdagar lång utbildning som bland annat tar upp historik och teori kring hbtq, liksom begrepp och bemötande.
Deltagarna får också reflektera över vilka signaler till exempel bilder och texter kan sända ut.
– Har vi könsstereotypa bilder på väggarna, vilka ord använder vi i dokument, hur pratar personal med barn om deras familjer? Frågar de om barnens ”mamma och pappa” eller om deras ”viktiga vuxna”?
Där har förskolorna och skolorna kommit olika långt, men det handlar ju inte om avsiktlig diskriminering utan om att det är lätt att bli hemmablind. Med kursen fick vi syn på såna saker och kan lyfta sånt när vi är ute i verksamheten, säger Annelie Haglund.

Det handlar om värdegrund

Hon konstaterar också att frågor om sexuell läggning ibland glöms bort i elevhälsosammanhang trots att de inte sällan är grunden för barns och ungdomars mående. Samtidigt påpekar hon att även om utbildningen har sexuell läggning i fokus är tänket lätt överförbart till att omfatta alla minoriteter.
– Det handlar ju om värdegrund.
I utbildningen ingår också att arbetsplatsen/enheten bildar en mindre så kallad hbtq-grupp, som har träffar mellan kurstillfällena och utarbetar ett underlag för den handlingsplan som krävs för certifiering.
I vintras fick Annelie Haglund och hennes medarbetare sin hbtq-certifiering.
Men det betyder inte att de slår sig till ro.
– Nej, det gäller att hålla det levande!
Vår hbtq-grupp kommer fortsätta träffas en gång per termin och vi funderar på att börja köra korta hbtq-spaningar på våra arbetsplatsträffar.
Alla som nyanställs kommer också att få genomgå den webbutbildning som går att köpa licens till via intranätet, berättar hon.

Om HBTQ-certifiering:
Certifieringen leds av en utbildare från RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) och genomförs under cirka fem månader. Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet.
De verksamheter som hittills gått hbtq-utbildningen och nyligen fått certifiering eller snart får det är: Barn- elevhälsa och stödteam, biblioteken, Unga magasinet och elva av kommunens 13 fritidsgårdar.
Under 2019 är följande kommunala verksamheter i gång med certifieringen: Barn- och elevhälsans skolsköterskor och skolkuratorer, Servicecenter HR samt Södra Bergets och Grevebäckens förskolor.

 

Vill ni också bli certifierade?
Kommunen söker nu fler verksamheter som är intresserade av att bli hbtq-certifierade. I första hand är det förvaltningar som möter brukare som kommer i fråga för utbildningen.Men enskilda chefer kan förstås välja att köpa in utbildningen också.

 

Vill du veta mer?
Kontakta HR-strategen Henrik Rinstad, henrik.rinstad@sundsvall.se

 

Text: Ingela Hofsten

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.