Skönsmons skola får konstnärlig gestaltning

Just nu färdigställer konstnären Mats Bergsmeden en konstnärlig gestaltning bestående av tryck på härdat glas, på Skönsmons skola.

Konstverk av Mats Bergsmeden, Skönsmons skola.

Foto: Foto Olof Ahlström. © Mats Bergsmeden 2019.

Skolan genomgår en omfattande ny- och ombyggnation och i samband med det har Sundsvalls kommun avsatt en procent av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning. De mindre partierna av härdat glas har redan monterats medan de större partierna monteras efter skolavslutningen. Så här beskriver konstnären Mats Bergsmeden sitt verk:

Mitt förslag består i princip av två delar som är materiellt och visuellt besläktade. Jag hoppas att de tillsammans ska utgöra en funktionell helhet och ha ett konstnärligt sammansatt värde.

Bilderna ska vara möjliga att se som en helhet samtidigt som det ska vara möjligt att efterhand upptäcka detaljer i arbetet. Med bildvärlden vill jag förmedla en känsla av att världen väntar därute att upptäckas, uppfinnas och förvaltas av dem som i framtiden ska ta över efter oss vuxna. I det för övrigt abstrakta bildmaterialet finns invävt detaljer och små berättelser. Den ena dagen hittar man någon av dem. Nästa dag finner man en annan. En form av interaktivitet som pågår inombords. Det ska vara visuellt stimulerande och tankeväckande och samtidigt ge utrymme för upptäckt och förväntningar.

De enskilda delarna är tänkta att fungera som en helhet som följer eleverna under en del av deras uppväxt. Därför finns det inslag av upprepningar eller återkommande inslag i bildvärlden. Förhoppningsvis skapar igenkänningen också en känsla av hemhörighet i skolans utrymmen.

Jag arbetar utifrån egna bilder som jag kombinerar med befintliga (andras) och historiska bilder. Genom att väva in en blandning av motivvärldar vill jag skapa en känsla av nyfikenhet och den för människan naturliga upptäckarlusten. Det finns alltid något att upptäcka på platsen där du står, i kvarteret, i Sverige, i världen och i universum.

Jag har arbetat med en någorlunda enkel och tydlig symbolik i bilderna…  En gång trodde vi att världen var platt, nu vet vi att den är rund. Stjärnhimmeln är en symbol för ett oändligt universum som en symbol för ny kunskap att erövra. Andra symboler representerar en mer jordnära del av vår verklighet som vi fortfarande vet så lite om.

Jag hoppas att verken ska förmedla känslan av att inhämtandet av kunskap är något lustfyllt, något som människan aldrig blir färdig med utan är något vi alla måste göra om och om igen. Helst hela livet…

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.