Brysseldrömmar på Matfors skola

SO-läraren Helena Amrén vill öppna världen för barnen på Matfors skola. Därför utbildade hon sig till skolambassadör för EU.

Helena Amrén omgiven av de entusiastiska åttondeklassarna Melker Nordvall Hamrin, Efraim Wiksten, Wilma Åkebring, Ivar Öberg, Majalisa Turesson, Tova Biberg och Jonathan de la Rosée.

Helena Amrén omgiven av de entusiastiska åttondeklassarna Melker Nordvall Hamrin, Efraim Wiksten, Wilma Åkebring, Ivar Öberg, Majalisa Turesson, Tova Biberg och Jonathan de la Rosée. Foto: Therése Ny

Trots att Sverige varit medlem i EU sedan 1995 är det långt ifrån självklart att vi känner oss som en del av unionen. Intresset för att vara med och påverka det framtida Europa genom att rösta i EU-parlamentsvalet är också förhållandevis svagt.
Det vill Helena Amrén, lärare i svenska och SO på Matfors skola, ändra på.
Hon är ansvarig för skolans nya satsning på att boosta barnens kunskaper om, och intresse för, EU-frågor. Arbetet är en del i ett nationellt program som Europaparlamentet driver (se faktaruta), och där Helena Amrén fått utbildning till skolambassadör.
– Jag och kollegor från hela Sverige var en vecka i Bryssel. Det var en dröm för en SO-lärare, säger Helena Amrén, som nu ingår i ett nätverk av andra ambassadörer.
Hon är van att resa och har en son som bor och arbetar i Barcelona.
– Den här satsningen gör att jag fått en ny lust till jobbet.

Supertaggad

Melker Nordvall Hamrin och Ivar Öberg berättar om sin roll som juniorambassadörer.

Melker Nordvall Hamrin och Ivar Öberg berättar om sin roll som juniorambassadörer. Foto: Therése Ny

När vi träffar henne och biträdande rektorn Gisela Annerstedt i lärarrummet sitter hon lite som på nålar. Uppe i ett av klassrummen väntar nämligen sju elever i åttan på att få prata med Skopet.
– Det är mina juniorambassadörer som hjälper mig att driva programmet. De är supertaggade.
Programmet riktar sig egentligen till gymnasieskolor men Matfors skola (årskurs F-9) fick ändå möjlighet att vara med.
– Vi ser det här som en chans att profilera skolan. Vi vill få våra elever att känna att Matfors är en del av EU. Ge dem intresse för att läsa språk, för att resa, kanske jobba utomlands, säger Gisela Annerstedt.
Hon berättar att en del andra lärare var skeptiska till en början.
Det var lite mutter först. Men nu hoppas jag att alla ser att vi kan ge eleverna något utöver det vanliga.
När vi besöker skolan i mars är läraren Ami Hölne på utbildning i Bryssel för att också bli skolambassadör.
– Det känns jättebra att vi blir två som kan driva det här tillsammans, säger Helena Amrén.
Målet är att hela Matfors skola ska bli en diplomerad ambassadörsskola.
– Då blir det lättare att få ta del av elevutbyten och annat spännande, säger Helena Amrén bestämt.
Äntligen är det dags att gå upp till juniorambassadörerna, tre tjejer och fyra killar. Alla bär vita t-shirts med specialtryck.

Stolta elever

Stolt och lugnt berättar de om sitt uppdrag som de utövar under ”elevens val” varje vecka.
– Det är spännande och lite coolt, säger Wilma Åkebring.
Två av killarna visar en powerpointpresentation om EU-satsningen som ambassadörerna satt ihop.
Sedan de blev utsedda i februari har gänget även hunnit med en EUutbildning för fjärdeklassare och ställt i ordning en informationsplats kallad EU Infopoint.
Nu väntar en ännu intensivare vår.
Den 3 maj är det debatt om EU med representanter från partiernas ungdomsförbund, med juniorambassadörerna som moderatorer.
Och på Europadagen den 9 maj håller de i en temadag på skolan där det bland annat kommer att serveras mat från olika länder.
Eleverna kommer också att ordna ett skolval inför valet till Europaparlamentet den 26 maj.
– Det är viktigt att många i röstar i valet, det är ju där de högsta besluten tas, säger Jonathan de la Rosée.
Och de har alla ett tydligt mål för sitt uppdrag som juniorambassadörer.
– Vi ska komma iväg till Bryssel, det är bara så!

Text: Olof Axelsson

FAKTA: Europaparlamentets ambassadörsskolor
Syftet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar genom att ge dem aktiva kunskaper. Vad innebär EU för det dagliga livet och vad kan ungdomarna själva göra för att forma framtidens Europa? På varje skola utses seniorambassadörer och juniorambassadörer.
Tillsammans genomför de utbildningar och aktiviteter och utbyter erfarenheter med andra skolor. En gång per år besöker representanter från Europaparlamentet skolan för att avgöra om den uppfyller kraven för att certifieras som ambassadörsskola.

 

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 070-191 61 78
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 072-085 72 11
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.