Krisberedskapsveckan 6-12 maj

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. För tredje året i rad arrangeras Krisberedskapsveckan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är initiativtagare till kampanjen som sätter fokus på vad vi människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Kampanjen är en del av en större satsning som MSB gör för att förbättra kommunikationen med medborgarna om hot och risker och om vikten av att alla som kan förbereder sig för att kunna hantera en besvärlig vardag. Kampanjen syftar till att skapa reflektion och att få människor att tänka till kring hur de skulle klara en samhällskris.

Krisberedskapsveckan 2019

Under perioden 6-12 maj arrangeras Krisberedskapsveckan i hela Sverige. Syftet är att alla Sveriges invånare ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Medelpadskommunerna, kommunala bolag samt Räddningstjänsten Medelpad samverkar i år för att sprida informationskampanjen. Sundsvalls kommun genomför sin på Birsta City. Timrå kommun genomför två aktiviteter. Den första på torsdagens Näringslivsfrukost, då representanter från Medelpads Räddningstjänstförbund ger en information om krisberedskap utifrån ett företagarperspektiv. Den andra aktiviteten sker på Trädgårdsmässan i NHK Arena under lördagen och söndagen. Ånge genomför sin aktivitet under Kulturnatten den 25 maj

Dessutom kan du följa kommunerna på Facebook och Instagram som under hela denna vecka kommer belysa krisberedskap.

Träffa Sundsvalls kommun på Birsta City torsdag 9 maj

Välkomna att prata med oss om krisberedskap på Birsta City torsdag den 9 maj mellan klockan 16:00 och 20:00. Vi finns på plats för att uppmärksamma vikten av att ha en god hemberedskap. Ni hittar oss på plan 2.

Mer om krisberedskap i Sundsvalls kommun

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.