LUPP 2018. Ungdomar i Sundsvall – åsikter och attityder

Vart tredje år genomförs ungdomsenkäten LUPP som är en lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Nu finns resultatet av LUPP 2018 tillgängligt.

LUPP-enkäten, som är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), täcker områdena fritid, skola, inflytande, hälsa, trygghet, arbete och framtid. Syftet är att ge politiker och tjänstemän en möjlighet att ta kunskapsbaserade beslut om en ungdomspolitik som gynnar unga.

– LUPP-undersökningen är en bra värdemätare. Med hjälp av den kan vi konstatera att vi är på väg åt rätt håll även om vi aldrig får bli nöjda. Det vi kan se är att kostnaden kan vara ett hinder för ungdomar att delta i fritidsaktiviteter. Det är en utmaning för kommunen att tillsammans med föreningslivet sänka den ekonomiska tröskeln för att delta i aktiviteter, säger Niklas Evaldsson (V), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Rapporten visar bland annat att skolan får mycket högt betyg, men att det finns utvecklingspotential när det gäller skolans arbete med inflytande och ungdomarnas psykosociala arbetsmiljö.

– LUPP:en är ett viktigt verktyg när vi fortsätter vårt förbättringsarbete av Sundsvalls skolor. Här kan vi se att nästan alla gymnasieelever är nöjda med lärarna och undervisningen vilket är glädjande, säger Lisa Tynnemark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Här hittar du rapporten Ungdomsundersökning, LUPP 2018

Här kan du se presentationen av LUPP-undersökningen

Kontakt
Niklas Evaldsson (V), ordförande kultur- och fritidsnämnden
e-post niklas.evaldsson@sundsvall.se 
Lisa Tynnemark (S), ordförande barn-och utbildningsnämnden
e-post lisa.tynnemark@sundsvall.se

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.