Elbilsdagen lockade många intresserade

Ett hundratal intresserade personer deltog i Elbilsdagen den 4 april för att lära sig mer om elbilar och laddmöjligheter.

På Elbilsdagen den 4 april fanns möjlighet att provköra nio olika elbilar, både person- och hantverksbilar, och flera tog chansen att ta en första provtur med en elbil. På plats fanns också utställare som visade både hård- och mjukvara för laddning av elbilar. Dessutom hölls föreläsningar om utmaningar och utveckling för elbilar samt tips på olika lösningar för laddning. Två bostadsrättsföreningar och ett fastighetsbolag berättade om sina erfarenheter av installation av laddplatser. Avslutningsvis höll energi- och klimatrådgivarna ett kort föredrag om solceller som kan vara ett bra komplement för den som har elbil.

– Vi ser det som en viktig uppgift för oss att delge kunskap och information kring säkerhet vid laddning. Speciellt viktigt eftersom det varit några incidenter med överhettning när man laddat elbilen i ett vanligt eluttag. Därför ordnar vi Elbilsdagen i samarbete med BioFuel Region, säger Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvalls kommun.

Johan Lagrelius, projektledare för Stolpe in för Stad och land vid BioFuel Region tillägger:
– Det var superkul att vi fick så bra uppslutning! Att bostadsrättsföreningarna och fastighetsföretagen är med på tåget och skapar laddplatser för boende i lägenhet är en av nycklarna till att fler kan byta till elbil. Inom projektet Stolpe in för Stad och Land jobbar vi för att skapa goda förutsättningar för laddbara fordon i Västernorrland och Jämtlands län samt att ge råd och stöd till BRF-styrelser och fastighetsägare.

Mer om de nationella projekten
Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Under projektet går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Privatpersoner, organisationer och företag erbjuds fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.
Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar. Anledningen är öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Kontakt:
Ida-Marie Stjerna, energi- och klimatrådgivare, Sundsvalls kommun
Telefon 060-19 22 35, e-post ida-marie.stjerna@sundsvall.se

Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare, Sundsvalls kommun
Telefon 060-19 12 77, e-post mona.tjernstrom@sundsvall.se

Johan Lagrelius, projektledare för Stolpe in för Stad och land, BioFuel Region
Telefon 070-305 25 56, e-post johan.lagrelius@biofuelregion.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.