Starkare under samma paraply

Pia Andersson och Frida Nordell jobbar båda med personer i utanförskap – men i varsin förvaltning. Nu stuvar kommunen om för att få bort stuprören.

Frida Nordell och Pia Andersson ser fördelar med att jobba i samma förvaltning.

Frida Nordell och Pia Andersson ser fördelar med att jobba i samma förvaltning. Foto: Therése Ny

Den 1 januari 2020 ska förvaltningen under nybildade Individ och arbetsmarknadsnämnden vara på plats.
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration, FAVI slås samman med Individ och familjeomsorg samt sysselsättning inom Stöd och Omsorg (dessa ligger i dag i socialförvaltningen).
Syftet är att använda resurserna bättre för att möta framtidens utmaningar. Det blir också lättare att samordna hjälpen till Sundsvallsbor som har svårt att försörja sig själva.
Arbetet med att sy ihop verksamheterna är ännu bara i sin linda men Frida Nordell enhetschef inom ekonomiskt bistånd på socialtjänsten, är övertygad om att det finns fördelar.
– Både vi och Favi jobbar med att bryta utanförskap. Finns vi i samma förvaltning är det lättare att få kontinuitet. I dag utreds och kartläggs samma person ofta i flera olika omgångar.

Samarbetet kan fördjupas

Frida Norell skulle vilja se mer av tvärprofessionellt arbete i team. Att verksamheten ser varje persons behov och skapar resurser runt honom eller henne.
Pia Andersson, verksamhetschef inom Arbetsmarknad på Favi, understryker att det finns ett bra samarbete i dag, men att det kan fördjupas.
– Att gå samman i en gemensam förvaltning är ett naturligt nästa steg. I stället för att fundera över var olika frågor hör hemma kan vi fokusera på hur vi ska lösa dem.
Förändringen blir en nystart, anser Frida Nordell.
– Det här ger en möjlighet att titta på alla flöden. I dag finns en tendens till stuprörstänk.
Förhoppningsvis kan vi satsa mer resurser och tid på de vi är till för, och mindre på administration.

Ökad tydlighet

En annan fördel som lyfts fram är ökad tydlighet mot olika samarbetspartners.
– Vi blir mer enhetliga gentemot gemensamma samarbetspartners som exempelvis arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Migrationsverket, säger Pia Andersson.
– Och även inom kommunen, inte minst mot skolan, säger Frida Norell.

Vilka är utmaningarna?
– En utmaning är att få tiden att räcka till när vi skapar den nya organisationen. Det pågår ju en hel del förändringsarbeten. Vi kan behöva ta ställning till nedprioriteringar för att skapa det utrymme som krävs, säger Pia Andersson.
– Jag ser en risk i att vi inte gör hemläxan tillräckligt väl utan antar att saker ska vara på ett visst sätt. För att det här ska bli riktigt bra borde vi ju involvera brukarna. Hur vill de att stödet ska utformas? Här vet jag inte hur det är tänkt, säger Frida Norell.

Omorganisationer skapar lätt oro. Hur har era medarbetare reagerat?
– Jag har fått en del frågor och det känns skönt att kunna säga att det inte handlar om att vi ska spara pengar utan att kunna ge bättre stöd för att förhindra utanförskap, säger Frida Norell.
– Det finns alltid visst mått av oro vid förändringar, det hör till men också intresse och engagemang att bidra med sin erfarenhet och kunskap säger Pia Andersson.

STARTAR 2020
En ny nämnd, Individ och arbetsmarknadsnämnden, inrättas den 1 januari 2020. Den får ansvar för hela Individ- och familjeomsorgen (exklusive särskilda boenden för psykisk ohälsa) samt sysselsättning inom stöd och omsorg, arbetsmarknadsverksamhet, vuxenutbildning och flyktingsamordning.
Samtidigt inrättas en ombildad socialnämnd, Vård och omsorgsnämnden som ansvarar för vård och omsorg, stöd och omsorg (exklusive sysselsättning), särskilt boende för psykisk ohälsa samt hälso och sjukvård. ad de nya förvaltningarna ska kallas är inte klart.

 

Text: Olof Axelsson

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 060-19 14 17
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 060-19 22 03
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.