Nye stadsbyggnadsdirektören vill digitalisera

Den 18 mars tillträder Magnus Ydmark som stadsbyggnadsdirektör.

Magnus Ydmark, ny stadsbyggnadsdirektör.

Magnus Ydmark, ny stadsbyggnadsdirektör. Foto: Pressbild

NOTIS Han är utbildad landskapsarkitekt och kommer närmast från tjänsten som chef för samhällsplanering inom Helsingborgs stad.
– Det är mycket som är på gång i Sundsvall, vilket är positivt och skapar ett stort behov av information och dialog. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter ser jag som extra viktigt för att stärka service och samhällsbyggnad ytterligare, säger Magnus Ydmark.

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 060-19 14 17
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 060-19 22 03
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.