På Skönsmons skola gäller frihet under ansvar

Klassrum = bänkar på rad. Glöm det! I Skönsmons skola kan den elev som så önskar jobba stående eller kanske sitta på en boll.

"Vi har lyssnat på eleverna och anpassat oss efter deras behov"

“Vi har lyssnat på eleverna och anpassat oss efter deras behov” Foto: Therése Ny

Sex minus sex, vad är det?
– Jag vet inte.
– Om du har sex glassar och äter upp allihop, hur många har du kvar?
– Ingen.
Mattelektion i klass 1 i Skönsmons skola. Eleverna jobbar tyst i sina böcker. Då och då går någon av dem fram till läraren Catharina Larsson, för att få hjälp.
Hon sitter tillsammans med några av eleverna vid ett bord mitt i klassrummet.
Resten av klassen sitter utspridda – vissa av dem tillsammans, andra för sig själva.
Flera av dem gungar på pallar som är rundade under, någon har en skärm som skydd runt sin plats, ytterligare någon lutar sig mot ett ståbord.
I samband med renovering och tillbyggnad har Skönsmons skola satsat på att lyfta lärmiljöerna rejält och då lutat sig mot det tänk som gäller i dag: Inlärning kan ske på många vis och olika elever har olika behov.
– Det gäller den fysiska aspekten, den pedagogiska och den sociala, säger Yvonne Sahlén, biträdande rektor.

Inkluderande miljö

I korridorerna finns chans att jobba avskärmat. Yvonne Sahlén och Per Frost är stolta och nöjda med den nya skolans möjligheter.

I korridorerna finns chans att jobba avskärmat. Yvonne Sahlén och Per Frost är stolta och nöjda med den nya skolans möjligheter. Foto: Therése Ny

Hon och rektor Per Frost berättar att målsättningen vid skolans stora omgörning är att inkludera alla barn och att erbjuda en miljö som stödjer elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
– Därför har specialpedagogerna haft ett starkt ord med i laget, säger Per Frost.
Under de snart två år som gått sedan beslutet om om- och tillbyggnaden har skolledningen haft regelbundna möten med personal och elever för att samla in tankar kring hur skolans arbetsmiljö kan bli bästa möjliga. De har också varit på studiebesök i några Stockholmsskolor med moderna lärmiljöer.

Knäpptyst

Detta har lett till konkreta önskemål som inredningsarkitekten som är kopplad till byggnationen fått ta del av. Ett av dem var en bra ljudmiljö.
Resultatet är en skola där en blind människa inte skulle förstå att det finns 350 barn. Det är faktiskt nästan knäpptyst, och den som tittar in genom glasdörren i ett klassrum ser visserligen att eleverna där inne pratar. Men inget hörs. Något som givetvis påverkar arbetsron för såväl elever som personal.
– Senast i morse var det en lärare som sa till mig att hon inte alls är lika trött när hon kommer hem numera, säger Yvonne Sahlén.
Också färgsättningen på möbler och skärmväggar – utöver vitt och svart mest grönt, purpur och orange – är genomtänkt för att skapa lugn och de flesta väggar är ”rena”, utan tavlor eller annat som kan distrahera en del elever.
– Men vi ska få upp lite mer textilier snart, säger Yvonne Sahlén.

Digitala verkyg

Det är inte bara de fysiska miljöerna som förändrats. Skolan har också satsat digitalt. I årskurs 1–3 jobbar eleverna med surfplattor, från årskurs 4 (i höst från årskurs 3) är det chromebook som gäller. Men framför allt finns numera i varje klassrum en smart-teveskärm som ersätter alla tidigare ”tavel”-lösningar.
Med denna lösning behövs inga surrande projektorer, inga vita tavlor med kladdiga pennor. Det handlar nämligen om pekskärmar som också går att skriva på, med särskilda pennor eller med fingrarna.
Men ändå: Blir det inte stökigt i ett klassrum där eleverna hela tiden har möjlighet att byta plats och kan börja ha kul med sittbollar och höj- och sänkbara bord i stället för att ägna sig åt undervisningen?
Nej, den risken är liten, säger specialpedagogen Marie Olsson Skarin:
– Nu kan alla sitta så de kan koncentrera sig, eftersom vi har lyssnat på eleverna och anpassat oss efter deras behov. Och ledarskapet finns ju fortfarande hos lärarna. Det är vi som måste se till att lärmiljön används på rätt.

FOTNOT: Skolans gamla utrustning skänktes i höstas till andra kommunala skolor.

Text: Ingela Hofsten

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 060-19 14 17
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 060-19 22 03
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.