De fixade wifi för alla under SM-veckan

Badminton i all ära. Vissa sportnät var viktigare än andra under SM-veckan. Anders Jönsson och Håkan Sundkvist från Servicecenter IT fixade wifi för alla.

IT-teknikerna Anders Jönsson och Håkan Sundkvist förbereder Gärdehallen för SM-tävlingarna.

IT-teknikerna Anders Jönsson och Håkan Sundkvist förbereder Gärdehallen för SM-tävlingarna. Foto: Therése Ny

SM-veckan lockade tusentals tävlande, funktionärer, åskådare och journalister till Sundsvall i månadsskiftet januari-februari.
Två av alla kommunanställda som gjorde arrangemanget möjligt är Anders Jönsson och Håkan Sundkvist från Servicecenter IT.
De ansvarade för att all datakommunikation fungerade under tävlingarna på Södra Berget, Gärdehov och Sporthallen.
När Skopet träffade dem i Gärdehov, precis innan tävlingarna drog i gång på allvar, anades en viss spänning under den lugna ytan.

Tre separata wifi

– Det värsta som skulle kunna hända är ett strömavbrott, sa Anders Jönsson, som arbetat med förberedelserna sedan i september.
– Det är sjukt mycket folk som arbetar med SM-veckan. Jag är bara en liten kugge, men ändå viktig, sa Håkan Sundkvist.
Både i Gärdehov och på Södra Berget fanns tre separata wifi. Ett för tävlingsfunktionerna (resultatrapportering med mera), ett för allmänheten och så ett för media.
– Av säkerhetsskäl är det bra att hålla näten separata, sa Anders Jönsson och visade en av de fasta accesspunkter till internet som också ordnats hallen, som komplement till funktionärernas wifi.

Surf till alla

Under tävlingarna var den sammanlagda kapaciteten i Gärdehov tjugodubblad till 2 x 1 000 Mbit/sekund.
– Det är dimensionerat för att kunna ge varje användare i publiken 5 Mbit/sekund, det räcker långt, sa Håkan Sundkvist.
När lugnet lagt sig efter den intensiva SM-veckan konstaterar Anders Jönsson att det mesta flutit på som det skulle.
– Det är en jätteapparat men allt har gått jättebra. Det var lite mer jobb än vi trott med att hjälpa alla igång. Inte minst när det gäller virtuell bilsport, som aldrig hade varit med på SM förut. På lördag kväll fick jag rycka ut och fixa så att resultatrapporteringen för badmintonen fungerade inför tv-sändningarna på söndagen, säger han.
Håkan Sundkvist är också nöjd med veckan, och är glad att de hade god framförhållning.
– Det kändes så bra att vi i god tid förberett och tagit höjd för olika scenarier som skulle kunna inträffa, säger han.

FAKTA: SM-veckan i siffror

Antal idrotter: 24
Antal tävlande: 2 000
Antal funktionärer: 1 200
Antal volontärer: 100
Antal timmar i SVT: 60

 

Text: Olof Axelsson

Denna artikel är en del av Skopet som är en personaltidning för medarbetare inom Sundsvalls kommun.
Ansvarig utgivare: Jenny Persson, jenny.persson@sundsvall.se, 060-19 14 17
Redaktör: Olof Axelsson, olof.axelsson@ekonomedia.se, 070-648 06 26
Samordnare: Conny Pedersén, conny.pedersen@sundsvall.se, 060-19 22 03
Adress: Skopet, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, skopet@sundsvall.se
Hemsida: sundsvall.se/skopet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.