Tänk på trappor och stegar

Utställningen Tänk på trappor och stegar öppnar på lördag 16 februari klockan 13.00. Välkommen på vernissage!

I en av Sundsvalls museums utställningslokaler går en trappa går rakt igenom rummet. Gästcurator Barbro Björk har skapat en utställning i denna speciella lokal, där byggnadsritningar, skulpturer, teckningar, grafik, fotografi, film och en gobeläng visar på olika gestaltningar av trappor och stegar med särskild medverkan av skulptör Corinne Ericson.

Under vernissagen medverkar utställningens curator Barbro Björk, skulptören Corinne Ericson och Sofia Andersson från Teater Soja som läser dikter från utställningen.

Läs mer om utställningen på sundsvall.se/trapporochstegar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.