Spännande uppdrag för att utveckla Norra Berget

Utvecklingen av friluftsmuseets område på Norra Berget fortsätter genom att ta ett helhetsgrepp om kommande investeringar.

I en förstudie har Sweco fått i uppdrag att bland annat analysera flera olika insatser, kopplade till byggnader men också kopplade till ytor och miljöer på området. I Swecos uppdrag ingår även att visualisera hur olika investeringar förhåller sig till varandra, till helheten och till platsens historiska miljöer.  Under försommaren väntas förstudien bli klar. Därefter prioriteras de föreslagna investeringarna och Kultur- och fritidsnämnden beslutar vilka som kan genomföras.

Parallellt med förstudien pågår ett arbete för att stärka varumärket för platsen Norra Berget, ett av regionens mest välbesökta utflyktsmål. Arbetet påbörjas under våren och ska mynna ut i en helt ny varumärkesplattform.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.