Sundsvall ska ta position

Svara på enkäten och bidra till Sundsvalls framtida utveckling.

Bilden av Sundsvall är vag bland svenskar och Sundsvallsbor. Det visar en undersökning från år 2018. Genom att vi blir tydligare med vad vi vill och vad vi har att erbjuda stärker vi tillsammans bilden av Sundsvall .

Vad tycker du? – svara på enkäten

Svara på enkäten och hjälp oss att bygga en stark gemensam bild av Sundsvall. Det tar bara några minuter och dina svar är anonyma. Alla personuppgifter raderas efter tre månader. Sista datum för medverkan är 8 februari.

Vilken position tycker du att Sundsvall ska ta? – Svara på enkäten

Just nu är vi inne i slutfasen av insamling och analys i varumärkesarbetet. Du kan läsa mer om vad som händer på Sundsvall ska ta position.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.