Sjunken båt lyfts från havsbotten vid Rosenborgs kaj, vid Södra kajen

Sommaren 2017 hittades en övergiven båt vid Rosenborgskajen, Södra kajen, som nu måste tas om hand.

2017 fick Räddningstjänsten rycka ut för att länsa vatten från båten för att den inte skulle sjunka. Vintern 2018 hade samma båt sjunkit och frusit fast i isen. Nu när Rosenborgs kaj ska rustas upp måste båten tas bort, det går inte längre att vänta.

  • Vi tar bort båten i dag, onsdag 5 december. Båten måste upp innan havet fryser till, sedan blir det betydligt svårare. Vi planerar att påbörja arbetet med kajupprustning så snart som möjligt till våren. Bland annat för att vissa arbeten, av säkerhetsskäl, måste utföras innan småbåtstrafiken startar sommaren 2019. Vi har helt inget annat att välja på än att ta bort båten, säger Stefan Näslund, sektionschef och projektansvarig för kajupprustningen.

Dykare säkrar båten på botten innan den lyfts upp ur havet. En länspump tömmer den på vatten och eftersom Rosenborgskajen är i dåligt skick transporteras den till en säkrare kaj för att lyftas upp på land. Sedan transporteras den för tillfällig förvaring.

Kostnaden kommer att hanteras av kommunen. Kontakten med ägaren hanteras av Kronofogdemyndigheten.

Kontakt: Stefan Näslund, sektionschef, gatuavdelningen
Tfn: 060-19 12 78
E-post: stefan.naslund@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.