Närmare 7 miljoner kronor i byggbonus till Sundsvall

Under hösten ansökte Sundsvall om regeringens byggbonus. Nu är det klart att vi får 6,9 miljoner kronor i statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Sundsvall är en av de kommuner som har beviljats statsbidrag. Det baseras på 249 nya bostäder under 2018 och bidraget betalas ut i början av december i år.

– Statsbidraget är ännu ett kvitto på att Sundsvall växer genom ett stabilt årligt tillskott av nya bostäder. Vi ser ett fortsatt behov av nya bostäder och kommer därför att fortsätta arbeta målmedvetet för att främja bostadsbyggandet i Sundsvall, säger Daniel Lundberg, utredare inom kommunens avdelning för strategisk samhällsutveckling.

Statsbidraget från Boverket har införts för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och antalet nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. Bidragets storlek avgörs av antalet nya bostäder som kommunen lämnat startbesked för under det gångna året.

– Det är glädjande att det byggs en hel del i vår kommun. Vi har gjort många politiska insatser för att få igång bostadsbyggandet och fortsätter att arbeta fokuserat med det. Nu byggs det bostäder i centrala Sundsvall och nästa utmaning är att öka antalet hyresrätter där vi ser en stor efterfrågan, och att öka byggandet i hela kommunen, säger plan- och utvecklingsutskottets ordförande Bodil Hansson (S).

Totalt består årets statsbidrag för ökat bostadsbyggande av 1,395 miljarder kronor och 234 kommuner har ansökt. År 2017 fick 199 kommuner nästan 1,8 miljarder i statsbidrag.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.