Nu öppnar nya tillfälliga parkeringen Stuvaren

Parkeringen består av två stora ytor som tillsammans rymmer 175 bilar och ligger längs Stuvarvägen, bakom Bolagsverket.

– Vi har iordningställt dessa parkeringsytor i avvaktan på att Skanska kommer igång med sina kommande husbyggnationer, säger Eva Forslund, Gatuavdelningen, Sundsvalls kommun.

Dessa två ytor kommer att användas som parkering tillsvidare, i väntan på att marken bebyggs och samtidigt i väntan på färdigställandet av det nya parkeringshuset som byggs på tomten intill.

Att parkera kostar 5 kr i timmen mellan klockan 8-16. På helgen är det avgiftsfritt.

Maxtaxa 30 kr/dygn. Parkeringen betalas med telefonbetalning via Parkster, zonkod 6046.

 

Läs mer här

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.