Trafikomledning Norrmalmsgatan Urvädersgatan

Från med vecka 45 leds gång- och cykelvägen längs södra sidan av Norrmalmsgatan om. Högerfilen för biltrafik innan trafikljusen till Urvädersgatan stängs.

De som ska ner till parkeringshuset City P och Fisktorget svänger höger efter trafikljusen och inte som idag via högerfilen.

Framkomligheten längs Norrmalmsgatan kommer att påverkas.

Området saneras inför kommande hotellbygge. Del av ytan kommer att fungera som uppställningsplats för entreprenör i samband med ombyggnation av nya Storbron.

Insatserna pågår fram till årsskiftet 2020/2021.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för saneringsinsatserna i området.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.