Nya perspektiv på Gatuavdelningens felanmälansprocess

Madelene Blom från Stadsbyggnadskontoret vill göra det lättare för medborgare och medarbetare att anmäla fel och brister på gång-, cykel- och bilvägar.

Den 5-6 september fick hon hjälp av ett femtontal ivriga deltagare i Idécoachprogrammet, när ”Fältarbete” stod på agendan.

Idag får Gatuavdelningen hantera många akututryckningar och upplevelsen är att det är svårt att arbeta proaktivt med t ex underhåll, vilket leder till missnöje och irritation för både medborgare och medarbetare.

Inför träffen fick deltagarna i Idécoachprogrammet i uppdrag att ställa sig i användarens skor och utforska tjänsten. Två heldagar ägnades sedan åt att kartlägga området, bland annat genom intervjuer med vägingenjörer, kundtjänst och nyttotrafik. Frågor som ”varför sker det” och ”vad leder det till” gav många insikter och kickade igång flera olika idéer kring nya lösningar.

– Att involvera många människor i processen, som har andra glasögon än oss själva var oerhört lärorikt och nyttigt, säger Madeleine Blom.

Nu jobbar Idéslussen och Gatuavdelningen vidare med att utveckla och anpassa processen för felanmälan, samt att ta några nya insikter vidare till nya lösningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.