Nu stängs den nuvarande Storbron för gott!

På morgonen fredag 12 oktober kl. 05.00 leder vi över trafiken på den provisoriska omledningen med både tillfällig bron över Selångersån och anslutningsvägar

Storbron

Foto: Sundsvalls kommun

Vad:

Storbron ska rivas och byggas upp på nytt. Under byggtiden leds trafiken via en tillfällig bro över ån och ersättningsvägar. Den tillfälliga bron och dess anslutningsvägar kommer att öppna för trafik fredag 12 oktober klockan 05.00.

Framkomlighet under byggtiden

  • Den provisoriska bron och ersättningsvägarna har ett körfält i vardera riktning samt en gång- och cykelbana.
  • Utformningen av både den provisoriska bron och dess anslutningsvägar gör att kapaciteten och framkomligheten över bron och närliggande vägar kommer att minska. Detta gäller såväl Storgatan och Skolhusallén som Norrmalmsgatan, Universitetsallén och Tivolivägen.
  • Vi räknar med att det kommer att vara begränsad framkomlighet fram till den dag den nya bron är på plats.
  • Vi uppmanar alla som har möjlighet, att välja andra restider eller andra färdmedel än bil.
  • Framkomligheten för gående och cyklister kommer att vara lika bra som innan omledningen.

När påbörjas rivningen?

Efter att den provisoriska vägen har öppnat inleds det förberedande planeringsarbetet inför rivningen av den gamla bron. Vår förhoppning är att rivningsarbetet kan påbörjas innan årsskiftet.

Frågor & mer information?

Mer information, ritningar samt fler frågor & svar finns på www.sundsvallväxer.se/storbron

 

Bilden visar hur gående, cyklister samt fordonstrafik kommer att ledas över provisorisk bro och ersättningsvägar

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.