Ny konstnärlig gestaltning

Nya resecentrum i Sundsvall får en helt ny konstnärlig gestaltning av konstnären Peter Svedberg.

– Projektets idé är att göra ljusbilder med innehåll hämtat från Sundsvalls nutid och historia, med staden och människorna, berättar Peter Svedberg, som påbörjar sitt uppdrag omgående.

I början av veckan visades för första gången skissförslaget och den teknik som kommer att används i den konstnärliga gestaltningen.

Det konstnärliga gestaltningsprojektet för nytt resecentrum i Sundsvall, som omfattar 650 000 kronor, är resultatet av ett nära samarbete mellan SKIFU, Stadsbyggnadskontoret och Sundsvalls museum.

– Alla medverkande parter har med entusiasm, nyfikenhet och öppet sinne deltagit i processen att upphandla konst till det nya resecentret, säger Olof Ahlström, projektledare vid Sundsvalls museum och tillägger:

– Referensgruppens val av konstnär var enhälligt efter en både lång och intressant urvalsprocess.

Referensgruppens motivering

Peter Svedbergs förslag tar avstamp i Sundsvalls historia. Miljöer och personer ur Sundsvalls dåtid/nutid skapar en utgångspunkt i gestaltningen där materialval och genomförande skapar en ständigt föränderlig bildvärld. I detta nav för resande kommer gestaltningen fungera som ”fönster” in mot Sundsvall. Ögonblick och fragment från staden möter resenärer. Förslaget håller hög konstnärlig kvalité och förhåller sig till platsen på ett intressant sätt.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.