Invigning av COR/R/E/LATION 16 oktober

Välkommen till invigningen av Catrin Anderssons verk COR/R/E/LATION.

COR/R/E/LATION av Catrin Andersson

Foto: © Catrin Andersson 2018

Plats: Mittuniversitetet, Åkanten ”Ismagasinet”, Grönborgsgatan 23, Sundsvall.

Mingel och rundvandring i Ismagasinet

Klockan 16.00 – 17.00

Passa på att ta en tur runt i det anrika huset. Träffa konstnären Catrin Andersson och upplev hennes installation nere i den mäktiga källaren, där hon arbetat med att ta fram utformningen av sin gestaltning. Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie på Sundsvalls museum, finns på plats och svarar på frågor och berättar om huset.

Invigning: COR/R/ELATION

Klockan 17.00 – 17.45

På plats finns Catrin Andersson, konstnär, Marianne Jonsson, curator/projektledare på Statens Konstråd, Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie på Sundsvalls museum, Eva Dannetun, prorektor på Mittuniversitetet, samt Peter Clemin, vd på SKIFU.

Rundvandring i Ismagasinet

Klockan 17.45 – 19.00

Passa på att ta en tur runt i det anrika huset. Träffa konstnären Catrin Andersson och upplev hennes installation nere i den mäktiga källaren, där hon arbetat med att ta fram utformningen av sin gestaltning. Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie på Sundsvalls museum, finns på plats och svarar på frågor och berättar om huset.

Om verket

COR/R/E/LATION, ett verk bestående av ljussatta bågar och ljusgenomsläppliga corian-paneler, är placerade längs sidorna på Magasinsbyggnaden på Ismagasinet, en byggnadsminnesmärkt byggnad placerad tätt intill Mittuniversitetets nya huvudentré.

Platsen har ett stort kulturhistoriskt värde och är idag ett spår – ett minne – av stadsstrukturen från slutet av 1800-talet, en viktig period i Sundsvalls samhällsutveckling. Under denna tid togs isblock från den närbelägna Sidsjön, tidigt på våren när sjön var täckt av is. Dessa transporterades sedan och förvarades i ismagasinet.

Evenemang på Facebook: https://www.facebook.com/events/520309925096537/

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.