Kollektivtrafikens framkomlighet påverkas runt Storbron

Från måndag 20/8 kommer kollektivtrafiken att påverkas inom och runt byggarbetsplatsen för bygget av vår nya Storbro över Selångersån.

Effekten blir delvis förändrade hållplatslägen på Navet, ändrad linjesträckning, hållplatser som inte kan trafikeras och i viss mån förseningar.

Läs mer om hur kollektivtrafiken påverkas på Din Turs webbplats

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.