Frågor och svar om eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i Västernorrlands län. Här finner du frågor och svar om vad det innebär. Uppdaterad 10/8.

Affisch – eldningsförbud på olika språk

Varför är det eldningsförbud?
För att minska riskerna för en större skogsbrand. Det är fortfarande torrt i marken och risken finns att eld kan sprida sig och göra att stora arealer skog brinner ner. Därför är det viktigt att vi undviker att elda direkt på marken för att minska risken för bränder.

Vem beslutar om eldningsförbud?
I Västernorrlands län är det länsstyrelsen som beslutat om förbudet men beslutet har fattats i samverkan med länets räddningstjänster.

Vem får ge dispens från förbudet?
Räddningstjänsten i den kommun som är aktuell kan ge dispens. Dispens ger endast i undantagsfall vid exempelvis större arrangemang där det finns en ordnad beredskap och iordningsställt för att hantera brandriskerna.

Får jag tända en eld med ved i en i iordningsställd grillplats på exempelvis en badstrand eller i ett naturreservat?
Ja, om det är en ordentligt avgränsad grillanordning, exempelvis en betongring. Det gäller dock att iaktta stor försiktighet och att ha utrustning för att snabbt kunna släcka.

Får jag använda en engångsgrill?
Nej, engångsgrillar kan lätt överföra värme till underlaget och det kan lätt spridas aska och glöd från dessa. Därför ska dessa inte användas, varken på hemmaplan eller någon annanstans.

Får jag grilla på campingplatsen?
Ja. Men bara om du har en ordentlig grill som inte kan sprida glöd eller värme till underlaget och om det sker på ett icke brännbart underlag, t.ex kortklippt gräs eller grus och på behörigt avstånd från skogen. Dessutom ska släckutrustning som snabbt ska kunna användas finnas i beredskap.

Får jag elda med en gasolbrännare på stekhäll på campingplatsen?
Ja. Om det sker på ett icke brandfarligt underlag, t.ex kortklippt gräs eller grus och på behörigt avstånd från skogen.

Får jag använda ett spritkök eller annat friluftskök eldat med gasol, bensin eller fotogen ute i skogen?
Ja. Men bara på en iordningsställd grillplats eller på annan plats med icke brännbart underlag som exempelvis grus eller sand med behörigt avstånd till brännbar mark.

Får jag grilla hemma på tomten?
Ja. Men bara om du har en ordentlig grill som inte kan sprida glöd eller värme till underlaget och om det sker på ett icke brännbart underlag, t.ex kortklippt gräs eller grus och på behörigt avstånd från skogen. Dessutom ska släckutrustning som snabbt ska kunna användas finnas i beredskap.

Får jag grilla hemma på gården i hyreshuset eller bostadsrätten där jag bor?
Ja. Men bara om du har en ordentlig grill som inte kan sprida glöd eller värme till underlaget och om det sker på ett icke brännbart underlag, t.ex kortklippt gräs eller grus och på behörigt avstånd från skogen. Dessutom ska släckutrustning som snabbt ska kunna användas finnas i beredskap.

Får jag använda en elgrill?
Ja, en elgrill är mer att jämföra med en spis. Var bara uppmärksam med riskerna med att säkringar och annat kanske inte är dimensionerade för att klara en elgrill.

Får jag använda gasolköket i husvagnen?
Ja, men var som vanligt försiktig när du använder öppen låga inomhus.

Får jag röka fisk i en rökanordning hemma på tomten?
Ja, om anordningen är brandsäker på samma sätt som en ordentlig grill.

Får jag elda i kaminen till vår badtunna hemma på tomten?
Ja, om anordningen är brandsäker. Det gäller dock att iaktta stor försiktighet.

Får jag elda i kaminen till en badtunna på allmän plats?
Ja, om anordningen är brandsäker. Det gäller dock att iaktta stor försiktighet

Får jag elda i vedeldad bastu hemma på tomten?
Ja, en bastu är att betraktas som inomhus. Vi uppmanar dock till stor försiktighet även vid eldning inomhus.

Får jag elda i vedeldad bastu på allmän plats?
Ja, en bastu är att betraktas som inomhus. Vi uppmanar dock till stor försiktighet även vid eldning inomhus.

Får jag tända ljus eller marschaller på en kyrkogård?
Nej. Inte så länge eldningsförbudet råder.

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot eldningsförbudet?
Börjar med att berätta om att det är eldningsförbud. Den personen kanske inte har förstått vad det är som gäller. Om du fortfarande inte får någon trots att de blivit upplysta om förbudet kan du ringa polisen på 114 14. Om situationen är akut ska du dock alltid ringa 112. Är du orolig eller har frågor om bränderna kan du ringa informationsnumret 113 13.

Vad gäller vid övnings- och tävlingsskytte i terräng?
Svenska jägareförbundet rekommenderar att man undviker övnings- och tävlingsskytte med kulvapen i terräng när det råder extrem torka. På deras hemsida kan man läsa mer om brandrisken vid skytte.

Var kan jag läsa mer?
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.