Open call – konstnärer för gestaltning av betongpelare vid busstation Navet

Intresserad av att tillfälligt gestalta ett antal betongpelare vid Sundsvalls busstation Navet?

Busstation Navet.

Foto: Johan Nordström, Stadsbyggnadskontoret

Sundsvalls museum och Stadsbyggnadskontoret arbetar med projektet Navet temporärt. En del i projektet är Konstnavet där konst tar plats på nya ställen och når ny publik.Tanken är att skapa en mötesplats för tillfällig design, konst och kultur när Navet inte kommer att fungera som busstation längre.

Gestaltning

Vi söker två yrkesverksamma konstnärer som kan gestalta fyra betongpelare var utanför vänthallen på Navet. Sundsvalls kommunen kommer att färgsätta marken och belysa området.

Då gestaltningen är på en offentlig plats arbetar konstnären med eventuella besökare nära inpå. Projektet involverar även pedagogisk verksamhet av Sundsvalls museum och Kulturskolan. Det innebär att konstnären kan få i uppdrag att introducera pedagoger och elever i sitt arbete.

Omfattning och arvode

Arbetet startar i augusti då marken färgsätts. Under september arbetar konstnärerna på plats vid Navet. Gestaltningarna beräknas vara färdiga månadsskiftet september/oktober.

Gestaltningarna är kvar fram till att skärmtaken och övriga delar av gamla Navet rivs någon gång under 2019, troligtvis under den senare delen av året.

För uppdraget utgår ett arvode på 40 000 SEK. Ersättningen ska täcka eventuella kostnader för material, resor etcetera.

Sista ansökningsdag är 5 augusti 2018.

Läs mer om uppdraget och hur du ansöker »

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.