Nu inför vi Städdagar i Stenstan

I områden där det är särskilt besvärligt att ta sig fram med driftfordon för att sopa, snöröja eller städa gatorna använder vi oss av så kallade städdagar.

Det innebär att det kommer att vara förbjudet att parkera längs gatan under vissa bestämda dagar och tider.

Vid städdagar gäller:

  • Städdagarna gäller en viss veckodag, exempelvis onsdag, oberoende om det är helgdag/röd dag eller inte.
  • När det är städdag får du inte parkera på gatan. Förbudet gäller den veckodag och tid som anges på vägmärket. Detta gäller även om det är helgdag.
  • Skyltningen på den här bilden är exempel på hur skyltningen kan se ut där städdagarna gäller.
  • Tänk på att en felparkerad bil som hindrar renhållningen innebär 15 meter ostädad gata.
  • Under tiden då det är parkeringsförbud utförs arbeten både ovan och under mark, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten.
  • Om du parkerar din bil trots rådande parkeringsförbud riskerar du att få din bil bortforslad

 

Läs mer om städdagar här

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.