Sång

Här får du utveckla din röst och ditt uttryck, sjunga inspirerande sånger och bygga kunskap om musik!

Sång innebär att upptäcka och uppleva den egna röstens möjligheter och kunna använda den i olika musikstilar, till exempel pop/rock, visa, musikal, folkmusik, världsmusik och klassisk musik.

Bild på elev som sjunger

Foto: Sundsvalls Kulturskola

Undervisningen präglas av lust, utveckling och delaktighet. Din närvaro, ditt engagemang och hur länge du deltar påverkar undervisningens innehåll.

Att arbeta med rösten är att arbeta med sin egen identitet. Skillnad i mognad och individuella förutsättningar är avgörande för undervisningens utformning.

Målet är att ditt musicerande ska kunna leda till ett stimulerande fritidsintresse och / eller till fortsatta musikstudier.

Sångundervisningen sker enskilt eller i grupp från och med 13 års ålder.

Är du yngre är du välkommen att sjunga i någon av våra körer. Självklart sjunger även du som sångelev i kör, eftersom det ger en god grund och är utvecklande för din sång.

Bild på elev som sjunger

Foto: Sundsvalls Kulturskola

 • Uppvärmning av kroppen och rösten
 • Andning och hållning
 • Tonbildning
 • Röstklang och omfång
 • Frasering och dynamik
 • Textmedvetenhet och artikulation
 • Uttrycka innehållet i sången
 • Gehörsträning, sjunga i stämmor
 • Introduktion i notkunskap och allmän musiklära
 • Rytm, puls och periodkänsla
 • Musikalisk form
 • Inslag av eget skapande
 • Grundläggande repertoar
 • Övningsrutiner
 • Lyssna och ta instruktioner
 • Kunna ge och ta plats i samarbete med andra
 • Mental förberedelse inför framträdande
 • Framträda i mindre sammanhang

Efter den 2-åriga grundkursen kan du fördjupa dina kunskaper i vår fortsättningskurs. Detta förutsätter att du visat särskilt stort intresse, engagemang och utvecklats både tekniskt och musikaliskt.

 • Utveckla röstens klangmöjligheter i alla register
 • Medvetenhet om olika sångtekniker för olika genrer
 • Intonation
 • Improvisation
 • Skalor, rytm och tempoövningar
 • Notläsning
 • Förståelse av ackord
 • Tonarter och taktarter
 • Ämnesspecifika ord och begrepp
 • Studieteknik
 • Fördjupad repertoar och genrekännedom
 • Tolkning av olika musikstilar
 • Egen stil och känsla
 • Utveckla scennärvaron
 • Presentationsteknik
 • Ta eget ansvar för framträdande och leda egna projekt
 • Samarbete med andra ämnen i Kulturskolan
 • Uppträda inför publik i större sammanhang

Och du, tänk på att du alltid berättar något då du sjunger och att alla stora sångartister måste öva.

Länk till Kulturskolans e-tjänst för anmälan

Anmälan till Kulturskola

 

Kontakt

Birgitta Thalén-Sundin

Birgitta Thalén-Sundin Sång, Kör

070-665 69 68

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.