Kulturverkstad

Under hösten 2017 startar vi upp en riktad gruppverksamhet för barn med funktionsvariationer som går i årskurs 1-7.

Detta sker i form av en kulturverkstad där vi träffas en timme i veckan efter skoltid och där alla får möjlighet att utifrån sina förutsättningar skapa med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som bild och form, dans, instrument, sång, teater och film.

Allt för att varje elev ska hitta sitt uttryckssätt via skaparlust och upptäckarglädje!

Deltagandet i kulturverkstaden kan leda till att eleven så småningom slussas vidare till ett specifikt ämne utifrån elevens önskemål och förutsättningar, eller så fortsätter eleven i den ämnesintegrerade kulturverkstaden.

Länk till Kulturskolans e-tjänst för anmälan

Anmälan till Kulturskola

Kontakt

Kerstin Meurling

Kerstin Meurling Dans, Kulturskola för alla

073-771 56 39
Krister Vestling

Krister Vestling Piano, kör, ackompanjemang

070-642 30 87

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.