Om Sundsvalls Kulturskola

På Kulturskolan får Sundsvalls elever möjlighet att utveckla sig i sång och musik, dans, drama och teater, bild, kreativt skrivande och muntligt berättande.

Vi står själva för 60-70 publika evenemang varje år och har ofta förmånen att få representera kommunen såväl nationellt som internationellt.

Besök gärna vår hemsida Sundsvalls kulturskola
Kulturskolan

Vi tar emot din anmälan och ställer dig i kö på de ämnen du valt.

Inom varje ämne har lärarna på pedagogiska grunder uttalat bästa startålder för undervisning, men andra åldersgrupper är naturligtvis också välkomna.

Så snart någon lärare kan ta emot dig i sin undervisning kontaktar hon eller han dig,
undervisningen börjar och du skrivs in som elev hos Kulturskolan.

Läraren och du kommer överens om en tid för undervisning, i första hand under skoldagen och i eller i närheten av din skola, men det kan också bli en eftermiddagstid som ni träffas på Kulturskolan.

Börjar du spela ett instrument plockas du bort från de övriga instrumentens köer eftersom man vanligtvis inte får undervisning på mer än ett instrument

Vi tar in många elever i samband med skolstarten på hösten och fortsätter sedan att ta in nya elever ända fram till sportlovet så snart en lucka uppstår.

Undervisningen sker i mindre eller större grupper.

Om du ska spela ett instrument hjälper läraren dig att välja. Vissa instrument kan du hyra från skolan till en kostnad av 500 kr per påbörjad termin.

Många instrumentalister placeras efter något år även i en ensemble/orkester.

Körer, orkestrar, bild, dans och drama startar i nya konstellationer på hösten.

Om du fått vänta ett år från anmälningsdatum, utan att komma in som elev, får du ett brev från oss där vi undrar om du vill stå kvar på dina köplatser eller om du vill välja något annat.

Intagning görs efter anmälningsdatum, lärarnas möjlighet i schemat och i vissa fall åldersprioritering inom ämnet.

Ansvarig skolledare för intagning av elever är Kulturskolechef Arne Almroth, 060-19 24 93.

Till våra elever och deras föräldrar.

I Sverige finns en förening som heter RUM. Denna förening organiserar ungdomar som är aktiva inom kulturen, inte bara musiker utan alla möjliga kulturyttringar som bild, dans, drama kreativt skrivande och teater.

RUM får statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. RUM är religiöst och politiskt obundet.

I Sundsvall finns en lokalförening, den heter Sundsvalls Kulturskolas Elevförening. Alla våra elever erbjuds medlemskap. Anmälan sker genom att eleven tecknar sig på en lista hos sin lärare.

Att vara medlem innebär

  • möjlighet att påverka Kulturskolans verksamhet
  • att tidningen RUMBA kommer i brevlådan
  • möjlighet att delta i RUMs kurser och aktiviteter i hela landet
  • möjlighet att söka bidrag för aktiviteter inom kulturverksamhet mm
  • möjlighet att söka 2 stycken stipendium för blås och slagverk mellan 14-18 år till International Music Camp, USA

Årsmöte 2014: 22 oktober 19.00 på Kulturskolan, Floragatan 8.

Kontakt

Sundsvalls Kulturskola

060-19 24 90, 060-19 24 91

Floragatan 8

Bild på Arne Almroth

Arne Almroth Kulturskolechef

060-12 24 93
Bild på Johanna Strömblad

Johanna Strömblad Skoladministratör

060-19 24 90, 070-190 39 58

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.