F-linje klassisk

F-linjen är Kulturskolas fördjupningslinje med inriktning mot klassisk musik

Linjen vänder sig till elever från årskurs 7 till och med gymnasiets årskurs 3 som visar särskild motivation för sin musikaliska utveckling. För att vara elev på F-linjen krävs det att du övar kontinuerligt på ditt instrument, utvecklas och tar ansvar för dina musikstudier. Att du har musiken som ditt prioriterade intresse.

Elever söker F-linjen på rekommendation av sin instrumental- eller sånglärare. Antagning sker varje vår genom uppspelningsprov och intervju. Anmälningsblanketten fylls i och lämnas in av läraren.

F-linjens innehåll:

  • Huvudinstrument, 40 minuter enskild undervisning varje vecka.
  • Bi-instrument, 20 minuter enskild undervisning varje vecka.
  • Musikteori, en grupplektion varje vecka.
  • Ensemblespel. Medverkan i Kulturskolans ensembler, orkestrar eller körverksamhet.
  • Gemensam lektion eller workshop cirka två gånger i månaden.
  • Konserter. Vid varje terminsslut redovisas studierna i form av en konsert.

 

Kontakt

Åke Hedman

Åke Hedman Cello, Ensemble, Teori, F-linjen klassiskt

070-313 26 69
Kjell Norberg

Kjell Norberg Klarinett, Saxofon, Fagott, Ensemble, F-linjen

070-243 39 05
Daniel Stagno

Daniel Stagno Piano, Fördjupningslinjen Klassisk & Folk, Musikteori

070-811 28 70

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.