Syn och hörselnedsättning

Från förskolan till gymnasiet kan barn och elever få stöd av specialpedagoger med kompetens inom området syn och hörsel.

Vi specialpedagoger får information om barn och elever med nedsättning av syn och hörsel från landstinget. Förskolechef, rektor och pedagoger från kommunens förskolor, skolor och friskolor kan också ta kontakt med oss.

Grundtanken i vårt arbete är att alla barn och elever är en tillgång för skolan och allt stöd har därför en sådan inriktning oavsett om vi arbetar med enskilda barn och elever eller i grupper. Sida vid sida med förskolans och skolans pedagoger och tillsammans med förskolechef eller rektor inriktas arbetet på att utveckla en lärmiljö som möjliggör tillgänglighet och måluppfyllelse. Vårt stöd är långsiktigt.

Kontakt

Annelie Haglund Biträdande chef, Barn-, elevhälsa och skolutveckling

070-191 72 60

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.