Så får du kontakt med oss under sommaren 2017

Här finns information om sommarens öppethållande på barn- och utbildningskontoret samt på kommunens förskolor och fritidshem.

Välkommen till oss med frågor om plats i förskola och fritidshem. Vi svarar också på frågor om avgifter och faktura för plats i de två verksamheterna. Om du har frågor om betalningspåminnelse eller inkassokrav kontaktar du Servicecenter på telefon 060-19 84 24.

En vanlig fråga till oss under sommaren är om du måste betala avgift för plats i förskola/fritidshem när barnet är ledigt. Svaret är ja, du abonnerar på platsen och betalar för den 12 månader per år.

Kontakt: forskolan@sundsvall.se eller 060-19 89 50 (telefontid mellan klockan 8 och klockan 12).

Måndag 10 juli, torsdag 27 juli och fredag 28 juli har avdelningen för barnplacering stängt. Mejla ditt ärende till forskolan@sundsvall.se så kontaktar vi dig nästföljande vardag.

Under veckorna 26-29 (26 juni-21 juli) har skolskjutssamordnaren semester.

Du kan hitta information om skolskjuts på sidan Skolskjuts,busskort. På sidan finns skolskjutsreglementet, blanketter och vanliga frågor och svar.

Välkommen att maila eventuella frågor till skolskjuts@sundsvall.se. Frågorna besvaras efter semestertidens slut.

Under vecka 28-31 (10 juli-4 augusti) har antagningshandläggaren semester. Kansliet har då telefontid 10.00-11.00 varje dag för frågor om lösenord, blanketter för omval och inackorderingstillägg. Antagningskansliet telefon 060- 19 14 41.

För att se ditt slutliga antagningsbesked så loggar du in med ditt lösen på http://www.sokgymnasiet.nu

Du hittar information om antagning på sidan Val och antagning

Norra verksamhetsområdet Förskola

Här kan du se vilka förskolor som är öppna och stängda under sommaren.
Sommarlista Norra verksamhetsområdet Förskola

Södra verksamhetsområdet Förskola

Här kan du se vilka förskolor som är öppna och stängda under sommaren.
Sommarlista Södra verksamhetsområdet Förskola

Grundskolorna och gymnasiet är stängda under sommaren. Du finner datum för sommarlovet på sidan Lov, läsår och ledigheter 

Vilka fritidshem är öppna under sommaren?

Öppna och stängda fritidshem Norra området

Öppna och stängda fritidshem Södra området

 

Skoldirektör

Skoldirektör Lars Karlstrand har semester v.28-32
Tillförordnad skoldirektör: v.28-30 HR-chef Ewa Östman, v.31-32 Verksamhetschef Ann Catrin Bjurestam

Verksamhetschefer

 • Förskola Södra området:

  Verksamhetschef Ann Catrin Bjurestam har semester v.25-30
  Kontaktpersoner: v.25-28 Birgitta Andersson v.29-30 Margareta Rönström

 • Förskola Norra området:

  Verksamhetschef Ing-Mari Åslund Har semester v.28-32
  Kontaktpersoner: v.28-29 Kerstin Persson, v.30 Gunilla Eriksson, v.31-32 Britt-Marie Jönsson

 • Grundskola Södra området:

  Verksamhetschef Urban Åström har semester v.25- 26 och 29-31
  Kontaktpersoner: v.25-26 Ulrika Segervald V.29 Lena Funseth Norberg v.30 Carina Cederholm

 • Grundskola Norra området:

  Verksamhetschef Ulrika Segervald har semester v.27-32
  Kontaktpersoner: v.26 Ingrid Wallin v.27-28 Viveca Holm v.29 Agneta Stenmark v.30-31 Eva Lundmark v.32 Roy Resare

 • Sundsvalls gymnasium:

  Verksamhetschef Mikael Öst har semester v.27-30
  Kontaktpersoner: v.27 Birgit Fältstam v.28-29 Bengt Nordin v.30 Judith Nelvig v.31 Nils Nyborg

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.