Systematiskt kvalitetsarbete

Alla förskolor och skolor i Sundsvalls kommun ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen säger att utbildningen i förskolor och skolor ska följas upp och utvecklas på ett metodiskt sätt. Detta kallas för systematiskt kvalitetsarbete.

I Sundsvalls kommun dokumenterar förskolor, grundskolor och gymnasieprogram sitt kvalitetsarbete i lokala verksamhetsplaner. I dem berättar verksamheterna om sina grundläggande idéer, om lärdomar från kvalitetsarbetet och om vad de vill utveckla ytterligare. Sammanställningar av de lokala verksamhetsplanerna bildar ett underlag för politiska beslut och kommunala satsningar.

En övergripande bild av kvalitetsarbetet redovisas i förvaltningens kvalitetsrapporter:

Kvalitetsrapport 2016, förskola

Kvalitetsrapport 2016, grundskola

Kvalitetsrapport 2016, gymnasium

 

Om du har frågor om det systematiska kvalitetsarbetet så kan du kontakta Barn- och utbildningsförvaltningens forskningsavdelning.

Kontakt

Eva Andersson Vetenskaplig ledare

070-180 90 26

Malin Rising Holmström Vetenskaplig ledare för elevhälsan

070-640 47 91

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.