Förskoleklass

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år erbjuder den kommunala skolan ditt barn en plats i förskoleklass.

Före och efter förskoleklassen kan ditt barn vara på fritids. Organisatoriskt tillhör förskoleklass grundskolan.

Förskoleklassen är frivillig och en rättighet för alla sexåringar. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och ditt barn får skolvana inför grundskolan. Ditt barns plats i förskoleklass kostar ingenting. Förskoleklassens tider brukar oftast vara desamma som grundskolans tider och ditt barn äter lunch på skolan.

Förskoleklass på kommunal grundskola

Ditt barn blir erbjuden en plats i förskoleklass på den kommunala grundskola som ditt barn hör till. Varje grundskola har ett geografiskt område kopplat till sig (så kallat upptagningsområde).

Förskoleklassen börjar samma dag som de övriga årskurserna. Kontakta respektive skolas rektor om du har frågor eller besök skolans hemsida.

Erbjudande om plats i förskoleklass kommer i brevlådan

I början av året (det år ditt barn fyller sex år) får du som är vårdnadshavare ett erbjudande om plats i förskoleklass hem med posten.

Vill du ha plats i förskoleklass på en annan kommunal skola?

Om du önskar en annan kommunal grundskola än den ditt barn blivit erbjuden, använder du blanketten Ansökan om plats i förskoleklass. Ansökan om annan skola kan du tidigast göra när antagningsperioden börjat.

Ansökan om plats i förskoleklass – blankett

Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats för ditt barn.

Antagningsperiod

Antagningsperioden för höstens förskoleklass är 15 januari till och med 15 juni, därefter kontaktar du själv skolans rektor.

Nyinflyttad?

Om du och din familj blir folkbokförda i Sundsvalls kommun under antagningsperioden får du ett erbjudande om förskoleklass i kommunal skola hem i brevlådan.

Om familjen folkbokförs i kommunen under sommaren eller när höstterminen börjat tar du själv kontakt med skolans rektor om plats i förskoleklass.

Förskoleklass på fristående skola

Förskoleklasser på fristående skolor (friskolor) har egna grunder för antagning. Kontakta aktuell friskola.

Matallergi

Det är viktigt att skolan i god tid innan skolstarten får veta om ditt barn är överkänsligt eller allergiskt mot någon mat.
Fyll i blanketten Födoämnesöverkänslighet förskoleklass och skicka in den.

Fler sidor på sundsvall.se


Alla grundskolor- kommunala
Fristående grundskolor

Fritids är verksamhet där ditt barn kan vara före och efter förskoleklassen. På fritids får lek, skapande och fysisk aktivitet stort utrymme. Verksamheten kan se olika ut beroende på vilka barn som går där. Fritidshemmet finns ofta i skolans lokaler

Har du barn som börjar i kommunal förskoleklass till hösten?

Under mars/april får du information hem i brevlådan om fritidshem och hur du söker fritidsplats.

Vet du redan nu vilken dag ditt barn ska börja på fritids, så kan du göra din ansökan på länkarna nedan.

Fritidshemmen öppnar för blivande förskoleklassbarn första måndagen i augusti.

Ansök om kommunal fritidsplats

Vill du ha ditt barn på fritids måste du ansöka om plats.

Ansök om plats på fritids – via webben Ansök om plats i förskola och fritidshem

Ansök om plats på fritids – blankett som du kan fylla i och skriva ut

Om du inte är folkbokförd i Sverige (saknar 10-siffrigt personnummer) eller har skyddade personuppgifter måste du använda blanketten.

Avgift

För plats på fritids tar kommunen ut en avgift.

Fristående fritids

De fristående grundskolorna har ofta egen fritidshemsverksamhet. Kontakta aktuell friskola för att söka plats.

Fristående grundskolor

På Skönsmon finns ett fristående fritids vilket drivs som föräldrakooperativ.

Fritidshemmet Loppan– länk till annan webbplats

Har ditt barn plats på kommunal förskola (dagis)?

Om ditt barn ska sluta på förskolan redan under sommaren måste du själv säga upp platsen.

Säger du inte upp platsen upphör den automatiskt den 31 juli.

Säg upp förskoleplatsen innan skolstart

Du kan säga upp platsen via vår e-tjänst eller genom att skicka in en blankett.

Säg upp plats via webben Förskolan på webben

Säg upp förskoleplats – blankett

Du som är förälder (vårdnadshavare) har rätt att välja en annan skola för ditt barn än den skola nära hemmet som barnet hör till, den så kallade hemskolan.

Ibland kan det finnas fler sökande elever än lediga platser. Därför har barn- och utbildningsnämnden fastställt turordningsregler för förskoleklass och grundskola. Det är skolans rektor som fördelar platserna.

Turordningsregler

I första hand

Elever som är folkbokförda inom skolans upptagningsområde och vill börja på sin ”hemskola”. För dessa elever fördelas platserna enligt ordningen nedan:

  • elever som har behov av särskilt stöd (enligt rektorns bedömning)
  • elever som har syskon på skolan de söker till
  • övriga elever inom skolans upptagningsområde som har det kortaste avståndet mellan folkbokföringsadressen och den skola de söker till.

I andra hand

Elever som bor utanför skolans upptagningsområde men är folkbokförda i kommunen. För dessa elever fördelas platserna enligt ordningen nedan:

  • elever som har syskon på skolan de söker till
  • elever som har det kortaste avståndet mellan folkbokföringsadressen och  den skola de söker till.

I tredje hand

Elever som är folkbokförda i en annan kommun.

När platserna inte räcker till

Om det inte finns plats för barnet på den skola du valt erbjuds barnet plats på en annan närliggande skola.

Sundsvalls Montessoriskola

Sundsvalls Montessoriskola har hela kommunen som upptagningsområde. Följande turordningsregler gäller (utöver att eleven vid tiden för ansökan ska vara folkbokförd i Sundsvalls kommun):

  • Syskonförtur – sökande elev som har äldre syskon i Sundsvalls Montessoriskola
  • Montessoribakgrund – sökande elev som under de senaste tre åren gått i Montessoriverksamhet, ledd av Montessoripedagoger, under minst två år
  • Datum för ansökan till Sundsvalls Montessoriskola

Ansökan till Sundsvalls Montessoriskola – blankett

Vill du veta skolornas läsårstider så besök webbsidan Lov, läsår och ledigheter.

Kontakt

Christina Wiklund Administrativ samordnare

060-19 14 98

Maritha Jonasson Administrativ samordnare

060-19 14 15

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.