Likabehandling

Det är självklart att barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skola.

Därför är arbetet mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling prioriterat i Sundsvalls kommun.

En viktig del i detta arbete är den likabehandlingsplan som alla skolor och förskolor upprättar varje år.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete. Den utgår från en kartläggning av trygghet och trivsel, samt förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Med kartläggningen som grund fastställs konkreta mål och insatser för året. Insatserna utvärderas sedan i nästa års plan.

Nya likabehandlingsplaner skickas till likabehandlingsplaner@sundsvall.se. Planerna diarieförs och publiceras sedan på respektive enhets hemsida. Sundsvalls kommun har inget speciellt datum för när likabehandlingsplaner ska lämnas in, utan enheterna får själva bestämma över vilken period planen ska gälla.

Här nedanför hittar du Sundsvalls kommuns anvisningar för upprättandet av likabehandlingsplaner. Det är inte obligatoriskt att använda mallarna, men om man utgår från dem så får man hjälp med att följa de regler som Skolverket slagit fast.

Sundsvalls kommuns anvisningar och mallar för upprättande av likabehandlingsplan – skola
Sundsvalls kommuns anvisningar och mallar för upprättande av likabehandlingsplan – förskola

Läs gärna mer på Skolverkets sidor om likabehandling och kränkande behandling. Där hittar du också många läsvärda pdf-filer som går att ladda ner utan kostnad. En sådan är publikationen ”Förskolans och skolans värdegrund”.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.