Kurator

Behöver du någon att prata med?

I både grundskolan och gymnasieskolan finns kuratorer som du kan vända dig till både som elev och förälder.

Skolkuratorn arbetar med hälsofrämjande, förebyggande och stödjande insatser. Det kan ske i individuella samtal med elev, elev/förälder och med skolans personal. För skolkuratorn är det särskilt viktigt att stödja skolans arbete med att uppmärksamma hinder för lärande och utveckling. Att uppmärksamma elever som far illa eller elever som uppvisar tecken på ohälsa.

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på såväl organisationsnivå som grupp- och individnivå.

Mobbning och kränkande behandling

Blir du eller nån du känner mobbad eller illa behandlad? Prata med din lärare, skolsköterska, kurator, eller någon annan på din skola som du litar på.

Bergsåker/Lidens skolområde

Frida Maistedt
Frida.majstedt@sundsvall.se
060-19 23 67

Haga skolområde

Veronica Eriksdotter
Veronica.eriksdotter@sundsvall.se
060-19 27 10

Alnö/Ljustadalens skolområde

Eva Eliasson
Eva.eliasson@sundsvall.se
060-19 26 63, 070-191 91 22

Njurunda skolområde

Olle Granath
Olle.granath@sundsvall.se
070-614 49 51

Höglunda/Montessori skolområde

Åsa Danielsson
Asa.danielsson@sundsvall.se
070- 520 25 88

Matfors/Stöde skolområde

Diana Nordlander
Diana.nordlander@skola.sundsvall.se
070-191 91 30

Hedbergska skolan

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet
Resturang och livsmedelsprogrammet

Mikael Nystedt
Mikael.nystedt@skola.sundsvall.se
060-19 24 16

Samhällsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hantverk och produktion

Eva Ödlund
Eva.odlund@skola.sundsvall.se
060-19 27 77

Västermalm

Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Gymnasiesärskolan

Anna-Karin Granlund
Anna-karin.granlund@skola.sundsvall.se
060-19 17 26, 073- 275 40 90

Vård- och omsorgsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
Teknikprogrammet

Ulrika Sörling Stenberg
Ulrika.sorling-stenberg@skola.sundsvall.se
060-19 17 56, 070-666 99 52

IM-språk

Sara Tingsek
Sara.tingsek@skola.sundsvall.se
072-147 63 82

Barn- och fritidsprogrammet
Hantverksprogrammet
A-gruppen
IMIND
Naturvetenskapsprogrammet

Lena Jonsson
Lena.jonsson@skola.sundsvall.se
060-19 24 37, 070- 10 40 771

Kontakt

Annelie Haglund Biträdande chef, Barn-, elevhälsa och skolutveckling

070-191 72 60

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.