Medelpadsarkiv

Kvinnor visar kläder på varuhuset Dahlmans mannekänguppvisning på stadshussalongen 1961.

Är du intresserad av lokalhistoria och släktforskning? Här kan du spendera timmar med våra arkiv och databaser.

Medelpadsarkiv är ett centrum för den lokalhistoriska forskningen i sundsvallsdistriktet. Här hittar du arkiv, databaser och andra hjälpmedel.

 • Databaser med släkt- och lokalhistorisk anknytning
 • Arkiv från Sundsvalls stad och landskommuner
 • Arkiv från Medelpads föreningsliv
 • Person- och gårdsarkiv
 • Lokaltidningar på mikrofilm

Sök mer lokalhistoria i Sundsvallsminnen

måndag-fredag klockan 10-16

OBS! Stängt 6-10 februari på grund av golvbyte.

Extraöppet

lördag 21 januari 2017 klockan 11-15
lördag 18 februari 2017 klockan 11-15
lördag 18 mars 2017 klockan 11-15 (Släktforskningens dag)
lördag 22 april 2017 klockan 11-15
lördag 2 september 2017 klockan 11-16 (Stenstansdagarna)
lördag 21 oktober 2017 klockan 11-15
lördag 11 november 2017 klockan 11-16 (Vidöppet på Arkivens dag)

Helgöppettider

torsdag 5 januari 2017 klockan 10-15
fredag 6 januari 2017 stängt
torsdag 13 april 2017 klockan 10-15
torsdag-måndag 14-17 april 2017 stängt
måndag 1 maj 2017 stängt
onsdag 24 maj 2017 klockan 10-15
torsdag 25 maj 2017 stängt
måndag 5 juni 2017 klockan 10-15
tisdag 6 juni 2017 stängt
måndag-söndag 19-25 juni 2017 stängt
fredag 3 november 2017 klockan 10-15
måndag-tisdag 25-26 december 2017 stängt

Släkten Sundström, 16 personer. Bilden är tagen utanför Godtemplarlokalen i Hovid, Alnö cirka 1921-1926.

Släkten Sundström utanför Godtemplarlokalen i Hovid, Alnö cirka 1921-1926. Foto: Br Tjärnlunds fotoateljé, Sundsvalls museum

Släktforskningens dag

18 mars 2017 klockan 11-15

Vidöppet på Arkivens dag

11 november 2017 klockan 11-16

Forskarsal

I Medelpadsarkivs forskarsal studerar du arkivhandlingar som du lånar av oss eller via fjärrlån. Vi har dessutom ett flertal datorer där du har tillgång till databaser med släkt- och lokalhistorisk inriktning.

Centralarkiv

Kommunala handlingar från 1965 och framåt finner du i kommunens centralarkiv i kommunalhuset.

Medelpadsarkiv har en stor mängd register och mikrofilmer. Du kan även söka i olika databaser som rör lokalhistoria och släktforskning.

Databaser och register på Medelpadsarkiv

 • ArkivDigital: Kyrkböcker, bouppteckningar, mantalslängder, militära rullor m. m.
 • Begravda i Sverige 2, 6,4 miljoner begravda på närmare 3000 kyrkogårdar.
 • Emibas: Emigranter från mer än 2 300 församlingar, omkring tre fjärdedelar av alla emigranter från Sverige.
 • Emigranten: Innehåller flertal databaser med bl a namnen på ca 1,4 miljoner utvandrare vilka emigrerat över svenska hamnar. Här finns uppgifter om deras ressällskap, hemorter, ålder, destinationer och emigrationstid.
 • Familjeregister för Medelpad.
 • Folkbokföringen 1970, 1980.
 • Folke Bernadottesamlingarna
 • Gamla stan under 750 år.
 • Indiko: Innehåller uppgifter ur 1800-talets kyrkböcker för Sundsvalls stad och sexton kringliggande församlingar. Det är också möjligt att söka direkt i de olika källorna och att återskapa sidor ur dessa.
 • Klara, Stockholm: En databas över boende i stadsdelen Klara 1878-1926.
 • Kungsholmen, Stockholm: Artiklar, bilder, register, kartor, film.
 • Ljustorpsbor 1500-1800.
 • Rotemannen. Innehåller 4,7 miljoner poster ur Rotemansarkivet mellan 1878-1926. Stockholms stad utom övre Norrmalm, Vasastan och Bromma.
 • Smed-skivan 2011: Person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet.
 • Sockenskivor med familjeregister för Sättna, Torp, Tynderö.
 • Svenska ortnamn 1999: Innehåller 403543 ortnamn i Sverige.
 • Sveriges dödbok 1901-2013: Innehåller en varierande grad av persondata om de människor som avlidit i Sverige under den angivna tiden.
 • SVAR: Ger tillgång till kyrkböcker, folkräkningar, register mm.
 • Söder i våra hjärtan: En databas över stadsdelen Söder i Stockholm 1870-1930. Här finns personuppgifter, kartor, artiklar och fotografier.

I våra hyllor kan du ta del av många olika register och några pärmar med mikrokort. Det mesta är koncentrerat till Medelpad men en del handlingar rör hela Västernorrland. Vi har även de lokala tidningarna på mikrofilm.

Förteckning över mikrokort, mikrofilmer och register.

I våra lokaler hittar du också Föreningsarkivet Västernorrland som ansvarar för föreningslivets kulturarv.

Kontakt

Medelpadsarkiv

060-19 18 75

Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Öppettider

måndag-fredag klockan 10-16

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.