Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är till för verksamhet som föreningen har genomfört eller planerat att genomföra.

Bidraget ges i första hand till föreningar med kontinuerlig verksamhet för att möjliggöra en långsiktig planering av verksamheten och för att stötta det fria föreningslivets möjligheter.

Bidraget är till för de föreningar som har en lång framförhållning och omfattande verksamhet eller program. Föreningar som söker årligt verksamhetsbidrag kan även söka anläggnings- och hyresbidrag för sina lokalkostnader.

Bidraget ska vara till en planerad aktivitet och ska vara anordnad av föreningen. Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare i den prioriterade åldern 7-20 år samt vara ledarledd och pågå minst 60 minuter vid minst 10 tillfällen per år.
Ansökan om aktivitetsbidrag ska vara inlämnad senast den 30 september.

Korpaktivitetsbidrag

Bidraget utgår per redovisade antal tävlingsstarter föregående år.
Ansökan om korpaktivitetsbidrag ska vara inlämnad senast den 30 september.

Arrangemangsbidraget utgår till offentliga arrangemang som är riktade till kommunens invånare utan krav på föreningstillhörighet.
Att tänka på:

  • Bidraget utbetalas till arrangerande förening och är ett förlustbidrag,  om ett arrangemang ger överskott betalas bidraget tillbaka.
  • Arrangemangsbidrag utgår inte till föreningar som får årligt verksamhetsbidrag.
  • Bidrag beviljas inte till ordinarie föreningsverksamhet, lokalkostnader, jubileer, tävlingar, fester eller kaffe/matservering.

Ansökan om arrangemangsbidrag ska vara inlämnad minst en kalender månad innan arrangemangets genomförande.
Ansökningar över ett halvt basbelopp (för närvarande 21 400 kronor) beslutas av Kultur- och fritidsnämnden vilket medför en längre handläggningstid.

Handikappföreningar kan ansöka om bidrag för sin verksamhet. Bidraget bedöms främst utifrån inriktningen och innehållet i verksamheten. Bidrag lämnas inte till rehabiliteringsinsatser.
Ansökan om verksamhetsbidrag till handikappföreningar ska vara inlämnad senast den 31 augusti.

Pensionärsföreningar kan ansöka om bidrag för verksamhet riktade till äldre. Bidraget bedöms främst utifrån föreningens storlek. Boende- och programråd kan söka bidrag till aktiviteter för äldre. Aktiviteterna arrangeras vid boenden och i programrådens verksamhetsområde.
Ansökan om bidrag till pensionärsföreningar ska vara inlämnad senast den 31 augusti.
Ansökan om bidrag till boende- och programråd ska vara inlämnad senast den 31 mars.

Föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom på ungdomsgård/fritidsgård i stadsdelar som saknar kommunalt drivna fritidsgårdar kan söka bidraget ”Öppet föreningsstöd”.

Studieförbund har möjlighet att ansöka om ett kommunalt bidrag utifrån redovisad verksamhet. Ansökan ska lämnas senast den 30 november.

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Besök
Måndag-tisdag 13.00-15.00
Onsdag-torsdag 10.00-12.00

Telefon och e-post
Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.