Grundbidrag

Grundbidraget ska skapa förutsättningar för ett större utbud av aktiviteter och ett variationsrikt föreningsliv i kommunen.

Bidraget kan sökas till egen eller hyrd anläggning men även till att förbättra tillgängligheten vid anläggningen, du finner även fiskevårdsbidrag under grundbidraget.

 

Hyresbidrag är ett årligt bidrag till föreningens verksamhet och dess medlemmar. Hyresbidrag kan utgå i de fall där kommunen inte har möjlighet att tillhandahålla eller erbjuda lokaler till föreningens verksamhet.
Föreningen ska kunna visa hyreskontrakt och kostnader för den hyrda lokalen. Hyresbidraget gäller för permanent bokade tider och endast för verksamhetslokaler. Bidrag ges för hyra av fast föreningslokal om det bedöms bli en lägre kostnad än att hyra lokal för varje enskilt aktivitets- eller verksamhetstillfälle.

Om föreningen har intäkter genom att hyra ut lokalen i andra hand så minskas hyresbidraget i samma omfattning.
Minst hälften av de registrerade medlemmarna ska vara i prioriterad ålder, 7-20 år för att fullt bidrag ska utgå. Mindre än hälften av medlemmarna i prioriterad ålder medför en sänkning av bidraget utifrån individuell bedömning.

Föreningen får inte hyresbidrag för lokaler som redan är subventionerade av kommunen.

Ansökan gällande stadsbidragsberättigade pensionärsorganisationer

Stadsbidragsberättigade pensionärsorganisationer kan få bidrag med upp till 40 % av hyreskostnaden.

Ansökan gällande stadsbidragsberättigade handikapporganisationer

Handikappföreninger har möjlighet att använda de kontors- och sammanträdeslokaler som är iordningställda av kommunen på Skepparegatan 5.

Den förening som har hinder att använda kommunens lokaler kan få bidrag med upp till 40 % av hyreskostnaden för annan hyrd lokal. Det gäller exempelvis synskadade (på grund av ledarhundar) samt astma och allergiföreningar

Blanketter

Anläggningsbidrag kan sökas av föreningar som äger lokaler och anläggningar.

Minst hälften av de registrerade medlemmarna ska vara i prioriterad ålder, 7-20 år för att fullt bidrag ska utgå. Mindre än hälften av medlemmarna i prioriterad ålder medför en sänkning av bidraget utifrån individuell bedömning.

Godkända kostnader för anläggningsbidrag:

 • el
 • bränsle
 • dricksvatten och avlopp
 • reparation av den rörliga maskinparken

Utöver ovan godkända kostnader kan föreningen även söka för andra kostnader som är en förutättning för att driva verksamhet på anläggningen

Blanketter

Tillgänglighetsbidraget är för föreningar som bedriver en verksamhet där allmänheten kan delta eller nyttja föreningens anläggning, lokal eller liknande.

Vi delar in tillgänglighet i två kategorier:

 • anläggningar och lokaler som allmänheten spontant kan besöka
 • anläggningar och lokaler som måste bokas i förväg.

Godkända kostnader för tillgänglighetsbidrag:

 • el
 • bränsle
 • vatten
 • reparation av den rörliga maskinparken.

Utöver ovan godkända kostnader kan föreningen även söka för andra kostnader som är en förutättning för att driva verksamhet på anläggningen.

Blanketter

Föreningar som äger en egen anläggning eller får tillgänglighetsbidrag har också möjlighet att söka ett investeringsbidrag för ny -, om- eller tillbyggnad.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje år om vilka bidrag till investeringar som är prioriterade inför kommande år.

Bidraget betalas ut efter att ny- om- eller tillbyggnaden är slutbesiktigad. Slutbesiktingen ska ske senast i december året efter beslutet om att ni fått investeringsbidraget.

Innan nytt investeringsbidrag kan beviljas ska tidigare  ny -, om- eller tillbyggnad vara slutförd.

Blanketter

Föreningar som är registrerade som ägare av samlingslokal har möjlighet att ansöka om bidrag för el- och uppvärmningskostnader, försäkring och renhållning.

Blanketter

Fiskevårdsföreningar kan söka bidrag till insatser för fisket i sjöar och vattendrag.

Blanketter

Kontakt

Föreningsbyrån Föreningsservice till dig och din förening

060-19 84 00

Magasinsgatan 12
852 34 Sundsvall

Öppettider

Besök
Måndag-tisdag 13.00-15.00
Onsdag-torsdag 10.00-12.00

Telefon och e-post
Måndag-fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.