Cykelbarometer

Flera barometrar räknar både cyklister och gångtrafikanter i Sundsvall för att kunna följa upp effekten av olika åtgärder som vi gör.

Två cykelbarometrar räknar cyklister som passerar på gång- och cykelvägen vid E4 utanför Kulturmagasinet och vid universitetsallén. En tredje barometer vid Storgatan räknar både gångtrafikanter och cyklister. Cykel- och gångbarometrarna visar hur många cyklister och gångtrafikanter som passerat närmaste dygnet.

CykelbarometernIkon för nytt fönster

 

Cykelbarometern räknar cyklister med hjälp av magnetslingor som ligger nedfrästa i asfalten. Det är samma system som vi använder för att styra trafiksignalerna.

När en cykel passerar skapar den en elektrisk ström i magnetslingan. Ett räkneverk registrerar strömmen och siffrorna på displayen uppdateras.

Gångbarometern räknar gångtrafikanter med hjälp av en radar.

För att kunna följa upp effekten av olika åtgärder räknar vi regelbundet trafiken, både bil-, buss- och cykeltrafiken.

Genom att mäta hur många gångtrafikanter och cyklister som passerar, kan vi jämföra det resulatet med andra mätningar som vi gör på olika platser i kommunen. På så vis kan vi räkna ut hur bland annat cyklandet i Sundsvall ser ut under en längre period.

Vi vill att fler väljer att cykla och gå till arbete och skola för att förbättra folkhälsan, för att minska trafikens klimat- och miljöpåverkan och för att minska trängseln i trafiken.

Kontakt

Madeleine Blom Projektingenjör

060-19 15 37

Lisa Westling Projektledare, Hållbart resande

060-19 13 28

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.