Staden tar form, den 14-15 september 2017

Vängåvan, Stenstan i Sundsvall

Staden tar form är en konferens om stadsutveckling och kulturmiljövård.

I år är det fjärde året som arrangemanget går av stapeln. Här möts fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, planerare, antikvarier, hantverkare och politiker i en inspirerande miljö. Konferensen genomförs i anslutning till Stenstansdagarna, en stadsfest som uppmärksammar Stenstans historia och kulturarv.

Staden tar form ger kunskap och inspiration om:

 • Förtätning i park? Vad händer med stadens luckor, våra urbana andrum?
 • Vilka förändringar tål 1900-talets bebyggelse?

Torsdagen den 14 september är en seminariedag med sakkunniga medverkande, fredagen den 15 september består av hantverkarworkshops. Gemensam middag med underhållning för de som vill på torsdag kväll.

Program: Staden tar form 2017, pdf

Seminarium på Konsertteatern, Köpmangatan 9

8.30 – 9.00 Registrering, kaffe och smörgås

9.00 – 9.10 Välkommen till Sundsvall

Stadsbyggnadsnämnden och Kultur & Fritidsnämnden.

9.10 – 10.00 Efterkrigstidens byggnader – rivningsobjekt eller kulturarv?

Martin Rörby, arkitekturhistoriker, föreläser om modernismens och folkhemmets
arkitekturarv. Hur tar vi hand om vårt moderna kulturarv och hur kan vi hitta
en balansgång mellan å ena sidan det bevaransvärda och å andra sidan det
utvecklingsbara, i en tid då många av dess värden ifrågasätts?

10.00 – 10.50 Platsens kraft ? konstnärliga värden i moderna kulturmiljöer

Henrik Orrje, Statens konstråd, berättar om aktuell forskning och konkreta
insatser för att bevara och utveckla konstnärliga värden i det moderna
samhällets kulturarv.

10.50 – 11.10 Kaffe, frukt

11.10 – 12.00 Bevara mig väl! Restaurering av fasader och interiörer

Vikten av rätt metod och material vid bevarande och utveckling av äldre
byggnader belyses i detta föredrag med måleridemonstration.
Målare Anders Björklund och antikvarie Anette Lund berättar om olika
färgtyper, fasadmålningar och kalkputs och delar med sig av erfarenheter från
restaureringar i Sundsvalls stenstad.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.50 Förtätning i park – Case Sundsvall

Vilka kvaliteter är viktiga att ta hänsyn till när frågan om förtätning i park
kommer upp? Resonemang mellan Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare
och Anders Bolin, stadsarkitekt. Fastighetsutvecklare i Sundsvall medverkar.

13.50 – 14.40 Det allmänna först!

Emily Wade, landskapsarkitekt, föreläser om de gröna rummens betydelse
för stadslivet och hur vi kan behålla och öka aktiviteten på parker och
torg. Hon ger oss landskapsarkitekternas argument för att värdera dessa
urbana andrum.

14.40 – 15.10 Kaffe och kaka

15.10 – 15.40 Art performance – dans

Dansaren Elin Kristoffersson inspireras av modern arkitektur och offentliga
platser. Koreografiska moduler är en förlängning av rummets rörelse…

15.40 – 16.00 Sammanfattning av dagen

Thomas Hellquist reflekterar över dagens inspel tillsammans med publiken och
våra paneldeltagare.

16.10 – 17.00 Valbara programpunkter (Läs mer om dem här nedanför.)

19.00 Gemensam middag

 • Trapphusvandring i Stenstan
  Antikvarie Anette Lund, Contexto AB, visar dekormåleri och restaureringsarbeten.
 • Från tempel till tempel – folkhem och folkets hem
  1900-talets historia genom två stadsdelar. En tur genom Haga och Skönsbergs centrum med bland annat Haga kyrka och Skönsbergs folkets park. Guidning av Johanna Ulfsdotter och Petter Österlund, Sundsvalls Museum.
 • Ett nät av grönska, promenad i stadsvisionens spår
  Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare och Anders Bolin, stadsarkitekt i Sundsvall.
 • Järnvägsstationer och resecentrum
  En vandring i Sundsvalls hamn- och stationsområde, en del av riksintresset Sundsvall stenstad. Med Björn Paulsson, byggnadsantikvarie, Tyréns AB och Viveca Norberg, samhällsplanerare på Sundsvalls kommun.

Spår 1   Träverkstad – välja virke och se ut på rot

8.30 – 16.00 Start på Norra Berget, Danslogen

Välkommen till en dag i träets tecken. Vi följer med timmermannen Stig Nilsson, Kälom, ut i skogen kring Gudmundstjärn. Han berättar om vilka tecken man skall leta efter på tallen eller vilken björk som har bra näver till undertak på torvtaket. Under bussturen talar vi om virkeskvalitet, hur du sågar ditt virke själv och om en app som kan revolutionera byggandet för den kräsne hantverkaren.

Spår 2   Måleriverkstad – blanda och prova själv

8.30 – 16.00 Norra Berget, Danslogen

Välkommen till en färgstark dag!  Vi kokar rödfärg, blandar linoljefärg, limfärg, temperafärg.
Du får även prova på marmorering med filmjölk. Kursledare är målare Anders Björklund och
Björn Andersson som inspirerar till att måla med färg som alternativ till att måla vitt.

Spår 3   Kunskapsdag träbyggnader – energi,  hållbarhet och inspiration

Förmiddagens program bygger till stor del på byggnadsvårdsföreningens
seminariedag Jakten på kilowatten och boken Energiboken.

8.30 – 12.00 Kulturmagasinet, Programsalen

 • Energiboken – presentation och tips om energibesparingar du kan göra direkt. Anette Lund.
 • Luft, fukt & värme – så funkar hus. Om lämpliga åtgärder vid energieffektivisering och byggnadsvård samt hantering av förhållandet mellan värme, luft och fukt. Bengt Adolfi.
 • Välja isolering – inte bara en fråga om värme. Olika typer av isoleringsmaterial, skillnader och egenskaper samt påverkan på inomhusklimatet. Varis Bokalders.
 • Vart vänder jag mig som husägare? Johanna Ulfsdotter.

13.00 – 15.30  Kulturmagasinet, Programsalen

Under eftermiddagen får vi kunskap, erfarenheter och inspiration om flerbostadshus i trä.

 • Trähus och nyproduktion. Bengt Adolfi berättar om om olika byggsystem och
  byggmetoder inom träbyggnad.
 • Träbyggnad. Arne Olsson, en sann träambassadör delar med sig av sina erfarenheter
  och ger sin syn på varför fler bör bygga i trä.

Medverkande: Anette Lund, byggnadsantikvarie och styrelsemedlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Bengt Adolfi, byggnadsingenjör och byggmästare med egen verksamhet. Styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Varis Bokalders, arkitekt och författare
till flera böcker om ekologiskt byggande. Johanna Ulfsdotter, antikvarie Sundsvalls museum, Arne Olsson affärsutvecklare och VD, Folkhem Trä AB.

Kontakt

Viveca Norberg Samhällsplanerare

060-19 12 85

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Johanna Ulfsdotter Byggnadsantikvarie

070-190 78 83

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.