Staden tar form 14-15 september 2017

Vängåvan, Stenstan i Sundsvall

Staden tar form är en konferens om stadsutveckling och kulturmiljövård.

I år är det fjärde året som arrangemanget går av stapeln. Här möts fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, planerare, antikvarier, hantverkare och politiker i en inspirerande miljö. Konferensen genomförs i anslutning till Stenstansdagarna, en stadsfest som uppmärksammar Stenstans historia och kulturarv.

Staden tar form ger kunskap och inspiration om:

 • Förtätning i park? Vad händer med stadens luckor, våra urbana andrum?
 • Vilka förändringar tål 1900-talets bebyggelse?

Torsdagen den 14 september är en seminariedag med sakkunniga medverkande, fredagen den 15 september består av hantverkarworkshops. Gemensam middag med underhållning för de som vill på torsdag kväll.

Program: Staden tar form 2017, pdf

Torsdagens valbara programpunkter:

 • Trapphusvandring i Stenstan
  Antikvarie Anette Lund, Contexto AB, visar dekormåleri och restaureringsarbeten.
 • Från tempel till tempel – folkhem och folkets hem
  1900-talets historia genom två stadsdelar. En tur genom Haga och Skönsbergs centrum med bland annat Haga kyrka och Skönsbergs folkets park. Guidning av Johanna Ulfsdotter och Petter Österlund, Sundsvalls Museum.
 • Ett nät av grönska, promenad i stadsvisionens spår
  Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare och Anders Bolin, stadsarkitekt i Sundsvall.
 • Järnvägsstationer och resecentrum
  En vandring i Sundsvalls hamn- och stationsområde, en del av riksintresset Sundsvall stenstad. Med Björn Paulsson, byggnadsantikvarie, Tyréns AB och Viveca Norberg, samhällsplanerare på Sundsvalls kommun.

Staden tar form är ett samarrangemang mellan Sundsvalls stadsbyggnadskontor och Sundsvalls museum.

Boka dagarna, du är varmt välkommen!

Anmälan till Staden tar form 2017

 • Ange ditt företags organisationsnummer om du inte är privatperson eller student, då anger du i stället ditt personnummer.
  (Priser exklusive moms.)
  Medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen får 150 kronor i rabatt på fredagens programpunkt Spår 3, Kunskapsdag träbyggnader - energi, hållbarhet och inspiration.
  (Studentpriser inklusive moms.)

Kontakt

Viveca Norberg Samhällsplanerare

060-19 12 85

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Johanna Ulfsdotter Byggnadsantikvarie

070-190 78 83

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.