Frågor och svar om nya parkeringsavgifter

Från och med 1 augusti kommer parkeringsavgifterna i centrala Sundsvall att ändras. Avgifterna regleras etappvis i de olika parkeringszonerna.

Arbetet med att justera parkeringsavgifterna sker etappvis.

 • zon 3-1 augusti
 • zon 2-preliminärt 1 oktober
 • Zon 1, 4 och 5 sker successivt till årsskiftet 2017/2018

I kartan nedan finns information om de olika zonerna och de nya avgifterna. Nya informationstavlor sätts också upp i anslutning till parkeringsplatserna.

 • Vi vill att det ska bli lättare att hitta en ledig parkering där och när man behöver det. Genom att avgifterna är högre i Stenstan skapar vi lediga parkeringsplatser för de som gör kortare ärenden, exempelvis de som vill handla i butiker eller göra aktiviteter.
 • Sundsvall växer och vi blir fler människor som både bor och arbetar i centrala Sundsvall.
 • Vi vill styra biltrafiken till mer trafiktåliga vägar.
 • Vi måste förbättra luftkvaliteten och arbeta för ett klimatsmart Sundsvall.
 • Parkeringsintäkterna finansierar effektivare parkeringslösningar som exempelvis parkeringshus.
 • Vi behöver justera parkeringsavgifterna för att vi ska kunna sköta och övervaka parkeringsplatserna. Dessa kostnader har ökat medan parkeringsavgifterna legat på samma nivå under 20 år.

Det finns många parkeringsplatser i centrala Sundsvall, faktum är att det finns många fler jämfört med andra städer av liknande storlek och antal invånare. De kommunala parkeringsplatserna i centrala Sundsvall ska först och främst vara till för besökare i centrum.

Anledningen till att reglera parkering med tid och avgift är bland annat för att få ett mer effektivt användande av attraktiv mark. Om man fick stå hur länge som helst kostnadsfritt skulle alla parkeringar till slut vara fulla av bilar som aldrig flyttades. I centrala Sundsvall finns andra behov för parkering än i Birsta. I Stenstan finns både besökare, boende, servicefordon och de som arbetar i centrum. Gratis parkering innebär att fler väljer att besöka en plats med bil men det innebär inte fler besökare totalt.

Låg eller ingen avgift under tider då många besöker centrala Sundsvall för att handla eller göra andra aktiviteter

Det är fortsatt förmånligt att parkera efter 16 vardagar och under lördagar och söndagar på många platser i centrala Sundsvall. De flesta som arbetar kontorstid besöker centrum efter 16 och under helgerna och har då möjlighet att utföra sina ärenden i centrum utan att behöva betala parkeringsavgift på ytparkeringarna i Stenstan, det vill säga Norrmalm, Fisktorget, Barkskeppet, Hamnplan, Borgmästaren, Nytorget och Strandparkeringen. Det är alltså samma förhållanden som i Birsta. För information om olika zoner och avgifter kan du läsa mer under fliken Parkeringszoner och avgifter nedan.

Parkeringsavgifterna kommer att vara olika på olika platser. Det blir exempelvis dyrare att stå på de mest attraktiva platserna i Stenstan. Prisskillnaderna mot förr är därför olika både vad det gäller plats och tider. Generellt är skillnaderna:

 • Zon 1 (gatuparkering i Stenstan) ändras från 10 kronor till 15 kronor per timme 8-19 vardagar utom vardag före söndag och helgdag då det kostar 15 kronor per timme mellan 9-16. Övrig tid kostar det en krona per timme.
 • Zon två (ytparkering i Stenstan) ändras inte, det kostar 10 kronor per timme, tiden ändras däremot från 9-16 till 8-16.
 • I zon tre (parkeringshusen) blir kostnaden max 40 kronor per dygn. Tidigare kostade det mellan 25-30 per dygn.
 • I zon 4 (gatuparkering utanför Stenstan),  kommer att kosta 5 kronor per timme 8-19 vardagar, övrig tid är det gratis. Tidigare kostade det 2 kronor per timme 9-18 vardagar och 9-15 dag före helgdag och söndag, nu blir det avgiftsfritt dag före helgdag och söndag.
 • I zon fem (ytparkering utanför Stenstan) blir kostnaden 5 kronor per timme 8-17, övrig tid är det avgiftsfritt, i dag kostar det 3 kronor per timme 7-18, övrig tid 1 krona per timme.

Det blir dyrare på många platser, men det kommer att vara samma eller lägre pris vid vissa tider och på vissa parkeringar.

Nej, det finns ingen plan på att Sundsvall ska vara bilfritt. De som behöver använda bil ska kunna göra det. Vi vill skapa bättre förutsättningar för de som besöker centrala Sundsvall att hitta en parkeringsplats i stället för att åka runt och leta efter en. Genom att avgifterna är högre i Stenstan blir det lättare att hitta lediga parkeringsplatser för de som gör kortare ärenden. Vi vill uppmuntra de som arbetar eller bor i centrala Sundsvall och som parkerar under längre tid att välja en parkering lite längre bort och gå till arbetsplats eller bostad. Exempelvis något av våra parkeringshus. De flesta sundsvallsbor har mindre än fem kilometer till centrala Sundsvall och många skulle kunna välja andra färdmedel när de besöker centrala Sundsvall. Vi vill uppmuntra till att fler går, cyklar eller åker buss, men vi har inte för avsikt att ta bort biltrafiken.

Genom att höja parkeringsavgifterna kan vi verka för att skapa fler parkeringsytor, till exempel parkeringshus för personer som behöver parkera under längre tid, exempelvis boende. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda parkeringsplatser till boende. Vi erbjuder inte heller gående, cyklister eller andra trafikanter särskilda lösningar kopplade till bostäder.

Vi ser över möjliga lösningar för att kunna nyttja kommunala parkeringsplatser på ett mer effektivt sätt.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för de som besöker centrala Sundsvall att hitta en parkeringsplats i stället för att åka runt och leta efter en. Genom att avgifterna är högre i Stenstan blir det lättare att hitta lediga parkeringsplatser för de som gör kortare ärenden. Vi vill uppmuntra de som arbetar eller bor i centrala Sundsvall och som parkerar under längre tid att välja en parkeringsplats lite längre bort och gå till bostad eller arbetsplats. Exempelvis att parkera i något av våra parkeringshus.

Det finns parkeringshus för de som har behov av att stå under längre period och parkeringar som ligger lite utanför själva Stenstan. Här är parkeringsavgifterna lägre. Vi vill att de mest centrala platserna ska kunna användas av de som gör kortare ärenden i stan. Det är först och främst arbetsgivare som ska lösa parkeringsbehov för sina anställda.

Information om pendlingsparkeringar hittar du på sidan Pendlarparkering. Pendlarparkeringar finns i anslutning till kollektivtrafik på Alnö, i Stöde och Birsta. Fler pendlingsparkeringar kommer att byggas ibland annat Matfors, Alnö som får en till, Njurundabommen och Kvissleby.

Pendlarparkeringarna är avgiftsfria.

Kommuner har själva rätt att välja betalsätt för kommunala parkeringsplatser och vi har valt att ta bort kontanthantering vid våra betalstationer. I Sundsvall kan du betala med parkeringsappen Parkster på kommunens parkeringsplatser, med betalkort, sms eller talsvar.

I Sundsvalls kommun erbjuder vi en gratis parkeringsapp, Parkster.

Appen innebär att du:

 • slipper gå till en parkeringsautomat
 • kan sköta parkeringen vart du än befinner dig
 • får information om aktuell parkeringsplats
 • kan hitta parkeringsplatser via en karta
 • inte behöver kontanter
 • kan förlänga parkeringen om du betalt för kortare tid än du behöver eller avsluta den när du inte vill stå där-du betalar bara för den tid du står parkerad.

För mer information om hur Parkester fungerar kan du läsa mer på sidan Betala parkering med telefon.

Sedan 2016/2017 betalas parkeringsavgifter i Sundsvalls kommun med kontokort, sms, talsvar eller med parkeringsapp. Det blir ingen skillnad när avgifterna regleras.

I de flesta större städer och centrumkärnor används inte p-skiva. Parkeringsskiva fungerar bra i mindre orter där det finns gott om parkeringar eller i stadsdelar som inte är centrum i en större stad. Parkeringsavgifterna används till att sköta om, bevaka och bygga nya parkeringsplatser. Avgifterna går på så vis tillbaka till trafikanterna. I centrala Sundsvall är det gratis att parkera vardagar efter 16 samt lördagar och söndagar på vissa parkeringar, du behöver varken betala eller använda p-skiva under dessa tider. Dessutom är priserna lägre i parkeringshusen under dessa tider. Det innebär att du som besöker Stenstan eller har ärenden har förutsättningar att parkera gratis eller till en mycket låg kostnad.

Parkeringsavgifterna går tillbaka till trafikanterna genom att vi har möjlighet att sköta om och bevaka parkeringsplatser. Det ger även medel till att investera i fler parkeringsplatser som exempelvis parkeringshus.

Flera parkeringsytor i Stenstan erbjuder längre parkering än 2 timmar. Vid exempelvis vid kvarteret Borgmästaren och Nytorget som ligger nära Filmstaden får du stå under längre tid samt att det är avgiftsfritt efter 16 vardagar och dag före söndag/helgdag samt söndagar. Det finns även fler parkeringar där du kan stå längre tid än två timmar. Läs mer på sidan Hitta parkering.

Krävs parkering under längre tid kan du exempelvis parkera nära fastigheten för att lasta i och ur gods eller verktyg och sedan ställa dig på en parkeringsplats som erbjuder parkering under längre tid. Läs mer om nyttokort för servicefordon och ansökan om nyttokort på vår webbplats: www.sundsvall.se/servicefordon.

Regler för servicefordon är desamma som tidigare och innebär att:

 • Servicefordon får parkera på allmänna gator och vissa parkeringar på kvartersmark under högst två (2) timmar i följd oavsett gällande tidsreglering.
 • Servicefordon får parkera på avgiftsbelagda parkeringsplatser på gatumark och vissa parkeringar på kvartersmark utan att betala.
 • Servicefordon får parkera högst två (2) timmar på gata där parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift (LTF) råder.

I vår app Parkser hittar du information om avgifter för olika parkeringsplatser. Du hittar även information om avgifter på sidan Hitta parkering. Vi kommer att arbeta med att ta fram ytterligare informationsmaterial för våra parkeringsplatser under 2017/2018. Vi ser även över hur vi kan jobba med olika kartlösningar, både på webben, i appar och i tryckt material.

I vår app Parkster, kan du se parkeringsplatser med hjälp av kartan i appen. På sidan Hitta parkering finns gatunamnen bredvid namnet på parkeringsplatsen. Vi kommer även att arbeta med att ta fram informationsmaterial för våra parkeringsplatser under 2017/2018.

Den nya parkeringstaxan gynnar tillgänglighet för korta stopp för besökare. Vi uppmuntrar boende att parkera i våra parkeringshus eller ytparkeringar där det är en lägre avgift än på gatuparkering.

Om man fick stå hur länge som helst kostnadsfritt skulle alla parkeringar till slut vara fulla av bilar som aldrig flyttades. Det är ett faktum att gratis parkering innebär att fler väljer att besöka en plats med bil men det betyder inte att det innebär fler besökare totalt. Anledningen till att reglera parkering med tid och avgift är att minska onödig parkering och få ett mer effektivt användande av attraktiv mark.

I en stad är det många olika behov och funktioner som behöver dela på samma utrymme. Handel, arbetsplatser, bostäder, nöjen, kultur exempelvis, har behov av parkering för sin verksamhet och besökare har krav på att kunna ta sig till sin målpunkt. Parkeringsavgifter är ett sätt att styra den tid en bil står parkerad så att så många som möjligt kan hitta en parkering när de behöver. Ju mer attraktiv en parkering är desto högre bör taxan vara.
Taxan tar vi inte ut för att vi tycker det är bra att det kostar pengar utan det är en nödvändighet för att styra trafiken.

På de allmänna parkeringsplatserna, som kommunen ansvarar för, behövs parkeringsavgiften av två skäl:

 • För att styra trafiken så att vi får en omsättning på parkeringsplatserna.
 • För att få in medel till drift och underhåll.

Det är rimligt att kostnaderna för allmän parkering ska täckas av intäkterna från parkeringsavgifterna. Alternativet är att skattepengar används till parkeringskostnader. Parkeringsavgiften bör ses över kontinuerligt och följa den ekonomiska utvecklingen i samhället.

 

Vi vill att de som reser med bil självklart ska kunna göra det även fortsättningsvis. I centrala Sundsvall har vi fler parkeringar än många andra städer i samma storlek. Genom att reglera parkeringsavgifterna får vi dessutom medel till att bygga bättre parkeringslösningar till de som behöver det.Vi skapar en stad med plats för alla trafikslag, det vill säga jämställda trafiklösningar. Sundsvall har historiskt varit en stad som prioriterat biltrafik. Flertalet sundsvallsbor bor mindre än fem kilometer från sin målpunkt. Genom att förbättra infrastrukturen för alla trafikslag förbättrar vi för dem som väljer att ställa bilen. Det ska vara enkelt att i stället gå, cykla eller åka buss dessa korta sträckor.Minskat bilåkande till jobb, skola eller fritidsaktiviteter skapar även förutsättningar för förbättrad folkhälsa, bättre luft och ett klimatsmart Sundsvall.

Här förklarar vi alla begrepp som vi använder för att beskriva det som rör parkeringsplatser i kommunen:

Allmän parkering
Parkering som är detaljplanelagd som allmän och som kommunen ansvarar för. Kan finnas både på gatumark och på kvartersmark.

Allmän plats
Kommunen ansvarar för allmän plats. Allmän plats förekommer i plan- och bygglagen och innebär en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Angöring
Betyder på- och avstigning och på- och avlastning. Platser för angöring behövs vanligtvis vid varje fastighet.

Kantstensparkering
Innebär vanlig för angöring.

Gatumark
Gatumark är i huvudsak gator och torg. En del parkeringsytor är också gatumark. Kommunen ansvarar för och sköter gatumark.Korta besökKorta besök menas då det finns behov av uppställningstider på max två timmar.

Kvartersmark
Är all mark i ett område som inte är allmän plats eller vattenområde. Allmän plats är exempelvis en gata, en park, ett torg eller ett annat område som är avsett för ett gemensamt behov. I en detaljplan framgår det vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Kvartersmark kan till exempel vara bostäder, handel, industri eller parkering.

Nyttotrafik
Nyttotrafik, så kallade servicefordon, behöver god tillgänglighet där fordonet är en förutsättning för att utföra arbetet.

Översiktsplan
Ett begrepp inom fysisk planering och beskriver grunddragen för hur mark- och vattenområden inom kommunen bör användas. Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan. Vi hämtar riktlinjer som rör trafik och parkering från översiktsplanen. Den säger bland annat att: Parkeringar som ägs av Sundsvalls kommun inom Stenstan ska tidsbegränsas och prioriteras för angöring, nyttotrafik och korta besök.

Kontakt

Kundtjänst Drakfastigheter Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater m.m.

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

6.30-16

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.