Detaljplan – Västermalm 1:4

Västermalm 1:4

En ny detaljplan tas fram för att skapa förutsättningar för nya bostäder i Sundsvall.

Hur långt har planprocessen kommit?

Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 21 december 2016.
Planpil

Vad?

Kommunen har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Västermalm 1:4 samt en liten del av fastigheten Västermalm 1:1.

Varför?

Detaljplanen har tagits fram för att göra det möjligt att uppföra bostäder och verksamheter mellan Storgatans västra del och Selångersån. Marken har tidigare använts för parkeringsändamål. Detaljplanen omfattar även parkmark för allmänt ändamål.

Vem?

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ge stadsbyggnadskontoret uppdraget att upprätta en detaljplan för området.

Detaljplanens handlingar

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.