Detaljplan – Stenhammargatan, Södermalm

Stenhammargatan Södermalm

En ny detaljplan tas fram för att skapa möjlighet för nya bostäder.

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden 27 april 2016.

Detaljplanen har kommit till antagandeskede i detaljplaneprocessen.

Detaljplanens syfteFoto: Stadsbyggnadskontoret

Planen syftar till att skapa markanvändning för villabebyggelse längs med del av Stenhammargatan.

Detaljplanens handlingar

Planhandling och plankarta hittar du på vår detaljplanekarta.

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.