Detaljplan – Norra kajen 1C

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel.

Detaljplan 1C omfattar ett område som ligger norr och öster om gällande detaljplan 1B.

Vad?

Norra kajen är ett stort område. En fördjupad översiktsplan togs fram 2007 som beskriver utvecklingen av området på ett övergripande plan. Utifrån denna plan har en detaljplan,1B, tagits fram och nu tas ytterligare detaljplaner fram för olika delar av området.

Detaljplan 1C för Norra kajen

Inom området finns bland annat rötkamrarna och delar av väg 562.

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Arbetet med detaljplanen är påbörjat.

Detaljplan 1B och fördjupad översiktsplan

Det nuvarande arbetet på Norra kajen, både vad det gäller pågående byggprojekt och de nya detaljplaner som tas fram, utgår från en fördjupad översiktsplan, som även fungerar som planprogram, och detaljplan 1B som redan tagits fram för området.

Fördjupad översiktsplan och detaljplan 1B

Varför?

Sundsvall växer och vi blir fler sundsvallsbor, det ställer krav på fler bostäder. Vid Norra kajen finns en fantastisk möjlighet att koppla staden mot vattnet och samtidigt förstärka stadskärnan på det sätt som politiker, sundsvallsbor, boende och verksamma gett uttryck för i Stadsvision Sundsvall. Genom att vi utvecklar Norra kajen som stadsdel kan vi både uppfylla målen i Stadsvision Sundsvall och skapa nya bostäder. Norra kajen är därför en av de stadsdelar som nu växer fram i vårt nya Sundsvall

Vem?

Stadsbyggnadskontoret kommer att ta fram detaljplanen 1C.

Kontakt

Georg Börlin Planarkitekt

060-19 13 56

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.