Detaljplan – Brohuvudet 14 m fl, studentbostäder vid Campus

Ortofoto över planområdet

En ny detaljplan tas fram för att skapa förutsättningar för studentbostäder vid Campus i Sundsvall.

Hur långt har planprocessen kommit?

Samråd pågår under tiden 13 mars – 3 april 2017.

Planbarometer

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Vad?

Kommunen har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Brohuvudet 14 i Sundsvall.

Varför?

Detaljplanen har tagits fram för att tillskapa en byggrätt för studentbostäder i omedelbar närhet till Campusområdet, att utveckla ett parkområde runt Salanderska uthusen samt att möjliggöra byggandet av gång- och cykelväg längs med södra sidan av Selångersån.

Vem?

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ge stadsbyggnadskontoret uppdraget att upprätta en detaljplan för området.

Detaljplanens handlingar

Kontakt

Anita Forslin Planarkitekt

060-19 13 43

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Siv Nordin Planingenjör

060-19 19 47

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.