Detaljplan – område vid Klökanvägen

Område vid Klökanvägen i Birsta, Del av Sköns Prästbord 1:36

En detaljplan tas fram för del av Sköns Prästbord 1:36 och berör ett område vid Klökanvägen.

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Granskningsskede pågick under perioden 7 december 2015 – 15 januari 2016.

Detaljplanearbetet vilar

Detaljplanearbetet vilar i avvaktan på en utredning angående trafiksituationen i Birsta. Utredningen ska tas fram i samarbete mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun. Utredning med åtgärdsförslag beräknas vara klar under hösten 2016. En avsiktsförklaring för genomförandet av åtgärder, ska tecknas mellan Sundsvalls kommun och Trafikverktet, arbetet kommer att pågå under hösten 2016.

Detaljplanens syfte

Planförslaget syftar till att skapa en byggrätt för handel (sällanköp), industri (utan omgivningspåverkan) och kontor.

Planområdets läge

Planområdet ligger vid Klökanvägen i Birsta, cirka 6 km norr om Sundsvalls centrum.

Handlingar

 

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.