Detaljplan – bostadsbebyggelse vid Hagavägen

Hagavägen

En detaljplan tas fram för ett område i Haga för att skapa förutsättningar för fler bostäder.

Hur långt har detaljplanen kommit i planprocessen?

Arbete pågår inför antagande.

Processpil

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och radhus söder om Katrinelundskolan mellan Hagaskolan och Hagavägen.

Detaljplanens handlingar

Kontakt

Ann-Mari Lopez Planeringsarkitekt

060-19 23 33

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Siv Nordin Planingenjör

060-19 19 47

Sundsvalls kommun
Planavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.