Njurunda planprogram – centrumupprustning Njurundabommen

Njurundabommen centrumupprustning

En fördjupad utredning har tagits fram för Njurundabommen i samband E4 projektet. Utifrån det arbetet tas nu ett planprogram fram för området.

Vad?

Gatumiljön längs med Njurundavägen/Mjösundsvägen ska rustas upp och i anpassas utifrån oskyddade trafikanters behov. Ombyggnaden av vägarna ska anpassas till såväl befintliga som nya verksamheter och bostäder i området. I samband med att den nya tågstationen står klar måste även kommunala gator som Torggatan och Prästgatan delvis byggas om.

Varför?

Vägrummet är på många håll otydligt, slitet och undermåligt för oskyddade trafikanter. En upprustning av vägarna är en viktig förutsättning för att utifrån ett helhetsperspektiv kunna skapa en väl fungerande miljö i Njurundabommen.

När?

  • Planprogram för Njurundabommen på samråd hösten 2016.
  • Byggstart 2019.

Vem?

  • Trafikverket ansvarar för planering, projektering och upprustning av Njurundavägen och Mjösundsvägen: projektsida, Trafikverket.
  • Sundsvalls kommun ansvarar för planering, projektering och upprustning av övriga vägar i centrala Njurundabommen.

Kontakt

Niklas Bergström Infrastrukturstrateg

060-19 18 18

Gatuavdelningen
Sundsvalls Kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.